Přejít na hlavní obsah

Vláda zpřísnila podmínky pro příjezdy do ČR, na „otočku“ na zkoušku se ale studenti dostanou

Od pátku 5. února začnou platit přísnější podmínky pro vstup na území České republiky pro lidi přijíždějící ze zahraničí, včetně českých občanů.

Aktuální vývoj epidemie nemoci COVID-19 se odrazil ve zpřísnění podmínek, za nichž mohou lidé přicestovat do České republiky. Nová pravidla budou platit od 5. února včetně až do odvolání. Podmínky vstupu se řídí tím, do jaké kategorie rizika spadá země, z níž člověk do České republiky přijíždí nebo v níž pobýval. Seznam států podle míry rizika nákazy novou nemocí vydává ministerstvo zdravotnictví. V orientační mapě a přehledné tabulce opatření pro vstup mají oranžovou barvu země se středním rizikem nákazy, červenou barvu země s vysokým rizikem a nově pak tmavě červenou mají země s velmi vysokým rizikem nákazy.

„Nové ochranné opatření ministerstva nikomu nezakazuje vstup na území České republiky. Přicestovat tedy mohou všechny osoby, pokud dodrží podmínky dle opatření, tedy i studenti, kteří se hodlají účastnit zkoušek nebo zde pobývat v rámci výuky v jarním semestru,“ zdůraznila vedoucí právního oddělení rektorátu MU Kateřina Kvítková.

Pro studenty, které čekají například zkoušky, je velmi důležitá informace, že pokud překračují hranice pravidelně alespoň jednou týdně nebo pokud nebudou na území České republiky pobývat déle než dvanáct hodin, platí stejné podmínky vstupu jako dosud. Nová opatření na podmínkách vstupu v těchto případech nic nemění.

„Složitější situace nastává pro ty, kteří přijíždějí na delší než dvanáctihodinový pobyt. Ti si musí dopředu ověřit podmínky, za nichž mohou do ČR vstoupit a jak se tady musí potom chovat,“ uvedla Kvítková s tím, že vše přehledně shrnuje tabulka připravená ministerstvem vnitra.

Podmínky v případě příjezdu ze zemí se středním rizikem (oranžové země) zahrnují povinnost vyplnit při vstupu příjezdový formulář, mít negativní antigenní test starý maximálně 24 hodin nebo PCR test starý maximálně 72 hodin a předložit výsledek testu škole.

Pro příjezd ze zemí s vysokým rizikem (červené země) je nezbytné při vstupu vyplnit příjezdový formulář, vstoupit na území s nejvýše den starým negativním antigenním testem nebo PCR testem, který není starším jak 72 hodin a nejpozději do pátého dne po vstupu absolvovat PCR test. „Do doby předložení negativního výsledku PCR testu musí být člověk v samoizolaci a má také povinnost nosit deset dnů po příjezdu respirátor FFP2 nebo zdravotnickou roušku všude mimo domov. Výsledek negativního testu pak musí předložit škole,“ doplnila vedoucí právního odboru.

Nejpřísnější opatření se vztahují na osoby vstupující na území ČR ze zemí s velmi vysokým rizikem (tmavě červená). Ti musí mít vyplněný příjezdový formulář, negativní PCR test ne starší jak 72 hodin. Kontrolní PCR test mohou absolvovat nejdříve po pěti dnech a do té doby zůstat v samoizolaci. Musí nosit FFP2 respirátor nebo zdravotní roušku všude mimo domov po dobu deseti dnů.

Aktuálně je většina evropských zemí, s výjimkou Finska, Norska, Islandu a Řecka, minimálně v kategorii se středním rizikem nákazy, což může komplikovat například příjezd studentů na jarní semestr. „S výjimkou příjezdu z uvedených čtyř zemí totiž musí mít aktuálně zajištěnou samoizolaci. Masarykova univerzita je proto připravená zajistit ubytování studentům, kteří mají zarezervované místo na kolejích, a na něž povinnost samoizolace dopadá. O podmínkách tohoto ubytování je budeme informovat mailem,“ uvedl ředitel Správy kolejí a menz MU Kamil Kulíšek. Doplnil, že studenti budou negativní testy, včetně výsledků kontrolního testování, předkládat v místě ubytování.

„Studenti, kteří nebudou ubytovaní na našich kolejích, mají povinnost vkládat výsledky testů do aplikace v Informačním systému MU,“ dodala Kvítková.

Obdobně platí uvedené podmínky pro vstup do České republiky i pro zahraniční zaměstnance a pro české občany, kteří se vracejí ze zahraničí. Ti by měli hlásit pozitivní výsledek testu, nebo kontakt s pozitivně testovou osobou prostřednictvím aplikace v Inetu.

Hlavní novinky