Přejít na hlavní obsah

Na workshopu z Telče řeší virtuální vnímání města

Ve virtuálním prostředí se letos potkávají účastníci projektu Zimní Scola Telcz zaměřeného na kulturní dědictví a památkovou péči.

Zimní workshop Schola Telc, ukončení lze sledovat ve středu do 15 hodin. z začal

Realita současnosti – omezení většiny aktivit, nemožnost cestování a pořádání hromadných akcí – zasáhla i každoroční zimní workshop multidisciplinární školy Scola Telcz, který začal dnes. Organizátoři proto nastalou situaci využili a určili hlavní téma akce. Zimní škola se zaměřuje na virtuální obraz města Telče a zachycení jeho kulturní, sociální, historické a prostorové podstaty v individualizovaných mentálních mapách.

„Hlavním tématem je hledání odpovědí na několik otázek. Například jaké je vnímání města bez jeho fyzické návštěvy, jak je tvořen virtuální obraz Telče, jaké informace lze shromáždit o cestě před návštěvou města, jaká je kvalita informací a jaké jsou pocity při porovnání online analýzy se skutečnými zkušenostmi poté,“ přibližuje námět třídenního workshopu ředitel Univerzitního centra Telč Jaroslav Makovec.

Studenti od dnešního dne pracují ve dvou nebo tří členných skupinách. Sami měli možnost se rozhodnout, zda se chtějí zaměřit na konkrétní nebo abstraktní popisy města a jeho promítnutí na virtuální, případně také tisknutelnou nebo online mapu Telče. Pro přiblížení a pochopení mohou použít důležitá architektonická díla, historické cesty, události nebo shromážděné příběhy, subjektivní pocity, umělecká díla, popularitu míst a pohledů, hustotu pořízených fotografií, zvuky, materiály, propojení, křižovatky a další neomezené analytické metody městské konfigurace. Překročení obvyklých hranic ve vnímání města umožní vytváření virtuálních mentálních map, které odhalí možná zkreslení obrazu města světového dědictví UNESCO a očekávání jeho návštěvníků.

Letošní ročník ukončí veřejná prezentaci výstupů jednotlivých studentských týmů. Začíná ve středu 17. února od 15 hodin v aplikaci zoom. Sledovat ji může kdokoliv. 

Scola Telcz je multidisciplinární škola šesti vzdělávacích a výzkumných institucí – Masarykovy univerzity, Dunajské univerzity v Kremži, Českého vysokého učení technického v Praze, Slovenské technické univerzity v Bratislavě, Národního památkového ústavu a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR – zabývajících se problematikou uchování kulturního dědictví a památkovou péčí.

Záměrem projektu je rozvíjení ucelených konceptů podložených reálnými potřebami obyvatel, státní správy a samosprávy, a to na příkladech řešení úprav konkrétních objektů, urbanistických projektů či požadavků na změny stávající situace. Historicky se věnovala tématům jako renovace a revitalizace památkových objektů bývalého městského domu a sýpky, bývalé synagogy nebo jezuitské zahrady v Telči. O tom, že to nejsou jen aktivity „do šuplíku“ svědčí příklad galerie Gamoneum, která byla otevřena v loňském roce v telčské synagoze, a která vznikla právě na základě návrhů zpracovaných v rámci zimního workshopu Scola Telcz v roce 2018.

Hlavní novinky