Přejít na hlavní obsah

Učitelé pokřtí didaktické karty BEZRÁKOSKY

Tým z Katedry pedagogiky Pedagogické fakulty MU připravil zajímavou pomůcku pro výuku - karty pomáhající zajistit kázeň.

Sada karet BEZRÁKOSKY.

Tichá dohoda. Ně(Co) se děje? Předem děkuji. Empatický gramofon. To jsou názvy čtyř z celkem dvaatřiceti karet BEZRÁKOSKY, které mohou pomoci v problémových situacích při výuce. Pro svoje studenty na praxi a pro učitele, kteří řeší nekázeň v hodinách a dochází jim už účinné nápady, jak ji řešit, je vydává Katedra pedagogiky PdF

Základem kvalitní výuky jsou dobré třídní klima, respekt mezi učiteli a žáky a dobré vztahy. Sada karet BEZRÁKOSKY proto chce podat učiteli pomocnou ruku v situacích, ve kterých si již neví rady, a mohl by v momentálním rozpoložení sáhnout k metodě, která je z dlouhodobého hlediska neefektivní.

„Ze zpětné vazby od studentů našich seminářů víme, že zvládání řízení kázně ve třídě je velký problém. Proto jsme se rozhodli vytvořit něco hmatatelného, něco po čem mohou učitelé sáhnout. Není to pomůcka, která se rozdá dětem, je to pomůcka pro učitele,“ objasňuje vedoucí projektu Miroslav Jurčík s tím, že na přední straně karty je název a popis dané metody a z druhé strany se nachází dva příklady situací z praxe, jak lze metodu aplikovat. „Zadní stranu doplňuje také graf, který přehledně uvádí zpracovanou zpětnou vazbu učitelů – expertů na danou metodu. Lze z ní vyčíst, jak často učitel metodu používá a jak je podle něj v praxi efektivní,“ doplňuje Jurčík.

Uvedené metody vycházejí z odborné zahraniční i české literatury a z expertní zkušenosti tvůrců pomůcky. Opírají se o koncepce, které školy v zahraničí úspěšně aplikují již několik let. Pro ověření daných metod v lokálním prostředí vytvořil realizační tým větší počet karet, než nakonec skončil ve výsledném balíčku. V dotazníkovém šetření pak získával zpětnou vazbu od učitelů. Jednalo se o 62 takzvaně provázejících učitelů z fakultních škol Masarykovy univerzity, kteří uváděli na škále míru využitelnosti a míru efektivity dané metody.

Kartičky BEZRÁKOSKY si může každý učitel zdarma stáhnout a vytisknout pro vlastní potřebu. Jejich křest se uskuteční v online režimu ve čtvrtek 4. března v 16 hodin. Kmotrem karet BEZRÁKOSKY je učitel Dan Pražák, autor podcastu o vzdělávání s názvem Hovory z kabinetu.

Hlavní novinky