Přejít na hlavní obsah

Doktorandy a postdoky zve Pedagogická fakulta MU do školy

První sérii přednášek má za sebou novinka na Pedagogické fakultě MU – (Post)doktorandská škola. 

(Post)doktorandská škola vznikla, aby rozvíjela fakultní komunitu doktorandů a absolventů doktorského studia, vytvořila prostor pro vzájemné sdílení a síťování a podpořila je v začátcích jejich samostatné vědecko-výzkumné dráhy.

Škola pro doktorandy a absolventy doktorského studia znamená poměrně výraznou změnu v tom, jak je a bude na Pedagogické fakultě MU vnímána pozice začínajících výzkumníků a jak na jejich činnost navázat výzkumné aktivity fakulty. Vůbec poprvé v historii fakulty jsou rozvojové aktivity pro doktorandy napříč jednotlivými studijními programy a ročníky systematizovány pod jednu platformu. „V rámci Masarykovy univerzity se tak naše fakulta přidává k jiným fakultám a ústavům, které podobné formy podpory doktorandům již nabízí – například CEITEC. Na celouniverzitní úrovni navazujeme na nabídku MUNI PhD Academie,“ říká koordinátorka aktivit školy Jana Veličková

Škola má také přispět k integraci doktorandů mezi vědce a její ambicí je podpora mezioborové spolupráce mezi jednotlivými doktorskými studijními obory. „Navíc věříme, že aktivity (Post)doktorandské školy mohou mít vítaný přesah i do širší vědecké komunity na fakultě či univerzitě,“ doplňuje proděkan pro výzkum a akademické záležitosti a garant školy Tomáš Janík

Výuka bude v tomto semestru probíhat online, od podzimu podle možností – ideálně prezenčně. Nabídka školy zahrnuje různé druhy aktivit: metodologické workshopy, přednášky významných odborníků, celofakultní konference pro doktorandy, informativní akce pro uchazeče o doktorské studium nebo kurzy publikačních a dalších dovedností.

Na konci února se uskutečnilo slavnostní zahájení školy, kterého se zúčastnilo více než sto zájemců z řad začínajících i zkušených výzkumníků a specialistů na problematiku rozvojových aktivit pro doktorandy.

„Zájem kolegyň a kolegů z dalších fakult naší univerzity i z jiných univerzit v republice jak o samotnou myšlenku (Post)doktorandské školy, tak o její konkrétní podobu na naší fakultě, nás opravdu potěšil. Je vidět, že na řadě fakult a univerzit dnes stojí doktorská studia před podobnými výzvami jako u nás,“ hodnotí proděkan Janík.

Fakt, že o školu je zájem potvrzuje i Veličková. „A s přechodem na online formu zájem ještě vzrostl. Například v řadách seniorních výzkumníků. U metodologických workshopů se počet účastníků tradičně pohybuje mezi dvaceti až třiceti účastníky.“ 

(Post)doktorandská škola Pedagogické fakulty MU vznikla v návaznosti na projekt HR4MUII. Na zahraničních vysokých školách a univerzitách jsou přitom takové typy školy poměrně časté. „Jejich zakládání je výrazem odhodlání celé instituce - univerzity či fakulty – vzít doktorské studium za své a věnovat mu odpovídající koncepční pozornost.  I naše koncepce má značná očekávání a věříme, že se nám je podaří naplnit,“ dodává Janík.

Hlavní novinky