Přejít na hlavní obsah

Vyhlášená pracovní povinnost není systémovým krokem

Masarykova univerzita nesouhlasí s vyhlášením pracovní povinnosti pro studenty vysokých škol.

Studenti MU se dobrovolně zapojují do pomoci na mnoha místech již rok.

Vyhlášení pracovní povinnosti je podle univerzity krok nesprávným směrem, který nepřináší dlouhodobé řešení a do současné situace vnese další chaos. Pracovní povinnost, kterou vyhlásila Vláda ČR v pátek 5. 3. 2021, se týká zejména studentů v oborech lékařských, nelékařských (čtvrté a páté ročníky) a dalších zdravotnických magisterských programů včetně jednooborového studia psychologie (ne však posledních ročníků).

K nesystémovému řešení se vyjádřila i Asociace děkanů lékařských fakult ČR s tím, že již třetí vyhlášení pracovní povinnosti ohrožuje kvalitu výuky a může mít negativní dopad na celou společnost.

Studenti vysokých škol jsou již rok bez standardní prezenční výuky a pro jejich návrat do škol stále nebyl stanoven jasný termín. V situaci, kdy se jiné evropské univerzity postupně otevírají, nařizuje česká vláda studentům opětovně pracovní povinnost, a to v době zahájení jarního semestru.

Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš je přesvědčen, že je v prvé řadě nutné povolat k povinné zdravotní službě v nemocnicích a zdravotnických zařízeních ambulantní specialisty. „O tom už jsem mluvil na podzim loňského roku. Naši studenti a mnozí další pomáhají již několik měsíců na bázi dobrovolnosti a vedle toho se po večerech snaží studovat. A teď jim vláda namísto zlepšení jejich podmínek ještě situaci dále zhorší,“ říká rektor Bareš.

Pracovní povinností může být navíc ohrožen zdravotní stav nejen studentů, ale i celé akademické obce. Vedle očkování pro učitele základních a středních škol požaduje MU také očkování pro pedagogy vysokých škol. Proto se MU obrátila přímo na Ministerstvo zdravotnictví ČR s žádostí o zahrnutí vysokoškolských pedagogů do systému očkování za stejných podmínek, jako tomu bude u učitelů středních a základních škol. MU o tuto změnu usiluje dlouhodobě.

„Pokračující chybové řízení této krizové situace nelze řešit dalším ohrožováním studia a především i životů mladých lidí. Vysoké školy už rok jedou jen ve velmi omezeném režimu, zajistit kvalitní výuku stojí obrovské úsilí a vděk ze strany státu je v nedohlednu. Tímto před sebou valíme kuličku daleko větších strukturálních problémů, stát však za tento horizont prostě nevidí. Nechce vidět. Věda, výzkum a vzdělávání jsou motorem a páteří každé zdravé společnosti. U nás je to však to poslední, na co se myslí. Důkazem budiž právě opětovné povolávání studujících, jejich nekoncepční přerozdělování, mnohdy naprosto neodpovídající práce, která jim byla přidělena či podzimní kauza s daněním odměn pro povolané studentky a studenty. Toto nelze mlčky přehlížet a jsem rád, že máme s vedením Masarykovy univerzity na věc téměř shodný názor. Stejně jako s Asociací děkanů lékařských fakult, jejíž vyjádření plně podporuji,“ napsal před jednáním vlády předseda Studentské komory Akademického senátu MU Jiří Němec.

Hlavní novinky