Přejít na hlavní obsah

O post děkana na Farmaceutické fakultě MU se utkají tři zájemci

Tři osobnosti se budou ucházet o zvolení do čela fakulty ve volbách, které fakultní akademický senát vyhlásil na 16. března 2021.

Nominaci přijali současná děkanka a přednostka Ústavu chemických léčiv Radka Opatřilová, proděkanka pro výzkum a doktorské studium Petra Bořilová Linhartová a přednosta Ústavu farmaceutické technologie David Vetchý. Svůj program a vizi uchazeči o děkanský post představí na veřejném shromáždění akademické obce fakulty, které se uskuteční 11. března 2021 od 14:00 s ohledem na aktuální epidemickou situaci online. Životopisy a programová prohlášení kandidátů jsou už nyní k dispozici v Informačním systému MU.

Kandidáta na děkana, který bude stát v čele fakulty po následující čtyřleté období, bude volit jedenadvacetičlenný Akademický senát Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity. Ten byl ustaven letos v lednu poté, co se loni v létě celá fakulta přesunula z Veterinární a farmaceutické univerzity (VFU), jíž byla součástí. Řízením fakulty byla tehdy do konání řádných děkanských voleb rektorem MU Martinem Barešem pověřena právě Radka Opatřilová, která byla do funkce děkanky zvolena v roce 2018 v době, kdy byla farmacie součástí VFU. Kandidáta, který nyní v tajné volbě získá podporu od nadpoloviční většiny všech členů fakultního senátu, jmenuje do funkce rektor Bareš.

Farmaceutickou fakultu získala Masarykova univerzita loni zpět po 60 letech na základě dohody s VFU, která souhlasila s jejím přesunem. Výuka se zatím stále odehrává ve třech pavilonech v areálu VFU na Palackého třídě v Brně, které si Masarykova univerzita pronajala na pět let. Do budoucna by se pak Farmaceutická fakulta MU měla stát součástí areálu Univerzitního kampusu Bohunice.

Hlavní novinky