Přejít na hlavní obsah

Simona Koryčánková: Každý student je individualita

Od loňského října působí ve vedení MU prorektorka pro záležitosti studentů a absolventů Simona Koryčánková. Intenzivně se chce věnovat nové uchazečské kampani, studijní neúspěšnosti, ale i propojení univerzity s jejími absolventy.

Prorektorka MU pro záležitosti studentů a absolventů Simona Koryčánková.

„Podporou studentů a absolventů se nejen inspirujeme u světových univerzit, ale přidáme i něco více,“ říká o své agendě prorektorka Koryčánková.

Simona Koryčánková (1967) Na Pedagogické fakultě MU vystudovala ruský jazyk a literaturu a dějepis. V roce 2013 pak psychologii na Filozofické fakultě MU. Habilitovala v roce 2016 v oboru Lingvistika konkrétních jazyků (slovanské jazyky) a ve své odborné práci se zaměřuje na lexikálně-sémantickou analýzu poezie období symbolismu a didaktiku výuky ruštiny. Od roku 2011 vede katedru ruského jazyka a literatury na Pedagogické fakultě MU, kde v letech 2016 až 2020 působila jako proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy.

Agenda studentů je velice široká. Jaké priority jste si zvolila pro první fázi rozvoje studentské problematiky?
Priorit je celá řada, nemohu je dělit na fáze. Agenda záležitostí studentů začíná u informovaného, motivovaného a talentovaného uchazeče. Začínáme pracovat na nové uchazečské kampani, která takové studenty středních škol musí oslovit.

Dále studenti v průběhu studia mohou procházet různými životními okolnostmi, které se nepříjemně podepíší na jejich studijních výsledcích a mohou směřovat až k jejich rozhodnutí o opuštění fakulty. Právě tady můžeme pomoci. Hovořím zvláště o podpoře v rámci Poradenského centra MU, kde studentům pomůžeme zvládnout strategii úspěšného studia, která je jim šita na míru. Zde proto posilujeme i činnost v rámci psychologického poradenství, a to i online formou.

Studenti se specifickými potřebami mají naši podporu ve středisku Teiresiás. Pomáháme také stipendii v tíživé životní situaci, ve specifických případech snížením poplatku za studium, ubytováním na kolejích a nabídkou stravování i v době pandemie. Nesmím zapomenout také na Dobrovolnické centrum MUNI pomáhá, které od jara 2020 až doposud významně zasahuje do života studentů a veřejnosti smysluplnou pomocí potřebným. Podpora všech těchto aktivit musí být a je mojí aktuální prioritou.

Působíte na pedagogické fakultě. Jaké impulsy, zkušenosti z fakulty by se v rámci péče o studenty měly za vás akcentovat na celé univerzitě?
Například se hodně hovoří o individuálním přístupu ke studentovi, což je všem sice jasné, ale stále málo reálně fungující. Student musí být přesvědčen o tom, že je podporován, že ho jeho univerzita nehodí přes palubu, že je tady pro něho a v maximální možné míře mu pomůže žít studentský život a hledá s ním cesty k úspěšnému ukončení studia.

U studentů proto musíme najít jejich silné stránky, odhalit jejich výjimečnost, podpořit motivaci ke studiu vybraného oboru, ale také pomoci mu zorientovat se v celé paletě nabízených možností řešení otázek a případných problémů, které při studiu vzniknou. To by mělo být cílem každého dobrého vyučujícího a zaměstnance univerzity.

Na starosti máte i Kariérní centrum MU. V čem vidíte jeho poslání?
Student musí hlavně vědět, že tady na MU Kariérní centrum je. Doprovází studenta od Prvákovin přes workshopy, které mu pomohou najít jeho silné stránky, až po kariérní poradenství a účast na veletrzích práce. Kariérní centrum musí zajistit širokou nabídku možností pro profesní uplatnění studenta, v maximální možné míře ho zbavit obav z toho, že nemůže po absolvování studia najít práci.

Vím, že chcete více podpořit spolkovou činnost a spolupracovat se studentskými spolky na MU. Jaká bude vaše strategie?
V současné době se studentskými spolky probíhá velmi intenzivní komunikace. Jde o revizi jejich fungování, finanční zajištění a spolupráci s fakultami a univerzitou. Spolky jsou i na ostatních univerzitách nedílnou a pevnou součástí fungování univerzit a na MU tomu nebude jinak. Rádi bychom studentským spolkovým aktivitám dali organizační a legislativní rámec, zabezpečili například vhodné prostory potřebné pro jejich fungování, ale třeba i finanční podporou zajistili společenskou a přednáškovou činnost. Na všem tomto již aktivně pracujeme.

Masarykova univerzita jsou ale i absolventi. Jaké novinky směrem k nim připravujete?
Sama jsem absolventkou MU. Mnozí z mých bývalých spolužáků se mě často ptají, co je nového na naší alma mater. Je tedy potřeba velmi rychle přitáhnout absolventy zpět k MU a podpořit jejich zájem vidět v ní stále zdroj inspirace pro svůj profesní život, jako je tomu ve světě. Nyní dokončujeme nové webové stránky, kde budeme pravidelně zveřejňovat medailonky významných absolventů jednotlivých fakult.

Absolventi se mohou vracet na svoji fakultu v přednáškové, lektorské či mentorské činnosti a přitáhnout zájem studentů, ale i zaměstnanců a veřejnosti k jejich oboru a praxi. Pracujeme také na inovaci Karty absolventa, naše absolventy chceme vrátit na půdu univerzity jako běžnou součást akademických slavností i společenských událostí univerzity.

Participaci absolventa na životě univerzity vnímám v budoucnu i na poli donátorské podpory konkrétních aktivit. Pokud se stane náš absolvent hrdým absolventem Masarykovy univerzity, budu spokojená.

Budujete koncepci sportu na univerzitě. Co by mělo být jejím cílem?
Pohyb a fyzická kultura jsou mi osobně velmi blízké. V rámci aktuálně připravované koncepce sportu již proběhlo dotazníkové šetření, ze kterého vyplynuly priority, kterým se budeme v nejbližším období věnovat.

Obecně je zřejmé naladění studentů a pracovníků univerzity, mužů i žen, na pozitivní přijetí sportu a pravidelných pohybových aktivit. Rozvoj celé této agendy budu směřovat k podpoře co nejširší nabídky povinných i zájmových kurzů tělesné výchovy, podpoře univerzitních sportovních týmů a talentovaných sportovců-studentů.

Jaké zahraniční univerzity vás v této problematice inspirují a v čem?
Pročetla jsem webové stránky mnoha předních univerzit v USA, Anglii, Španělsku, ale také například v Rusku. Samozřejmě vycházím i z vlastní zkušenosti mnoha pobytů na zahraničních univerzitách.

Mohu shrnout, že prakticky všechny mají propracovaný systém pomoci studentům v otázkách souvisejících nejen se studijní agendou, ale také právě s podporou studentů v oblastech souvisejících s jejich studijními záležitostmi, zapojováním do života fakult a v neposlední řadě i do společenské role univerzity.

Ze všech podnětů jsem si vytvořila vizi odboru péče o studenty, jakési „měkké peřiny“, která studenty ochraňuje od středoškolského napojení se do studia na MU až po jejich aktivní roli absolventů. Realizace této vize je stěžejní aktivitou, kterou v současné době nastavuji jako provázaný a funkční organismus.

Prorektorkou jste krátce a je jisté, že to je zejména zkraje nástupu velice náročné. Co pro vás bylo nejsložitější?
Asi neřeknu nic zvláštního, ale byl to reálný nedostatek času potřebný k seznámení se s celou agendou, která mi připadla v rámci nového organizačního řádu. Vidím v jednotlivých oblastech pro záležitosti studentů a absolventů velké možnosti rozvoje, které současná epidemická situace ještě více zdůrazňuje. Mým cílem je talentovaný uchazeč, úspěšný student a spokojený absolvent.

Čím je pro vás volný čas a jak jej vyplňujete?
Volný čas si těžko dovedu představit bez knih, ale v současné době si je spíše kupím na policích a doufám, že se k nim v budoucnu vrátím. Za nezbytnou zvláště v tomto období považuji fyzickou aktivitu. Každý den se snažím zařadit do svého programu nějaké pohybové aktivity, třeba jen běhání do schodů. Obdivuji výtvarné umění, divadlo, mám ráda rockovou hudbu i klasiku. A nesmím zapomenout na svoji cestovatelskou vášeň. Věřím, že se všem těmto aktivitám budeme všichni moci brzy zase věnovat.

Hlavní novinky