Přejít na hlavní obsah

Přeneste se do Ameriky, láká univerzita třetího věku

Senioři teď mají díky Masarykově univerzitě několik šancí na mimořádné zážitky. Třeba poznat blíž její rektory.

Senioři studují Univerzitu třetího věku MU on-line

V době, kdy lidé bez důvodu necestují ani do sousedního okresu, nabízí Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity seniorům výjimečná setkání i vzdálené světy. Kromě běžících kurzů on-line aktuálně nabízí sérii akcí, které teprve začnou a přijímají posluchače.

Výlet přes oceán

Od Venezuely po Argentinu poznají on-line senioři tu část jihoamerického kontinentu, kde je úředním jazykem španělština. Přednášky nazvané „Hispanofonní Jižní Amerika: svět mnoha světů“ přichystali organizátoři na šest po sobě jdoucích čtvrtků počínaje 18. březnem.

„Kurz nabídne profily jednotlivých zemí Jižní Ameriky, v nichž je úředním jazykem španělština. Osu přednášek tvoří tematické okruhy, jež jsou voleny tak, aby bylo možno poskytnout plastický obraz společnosti v příslušných zemích,“ uvedli pořadatelé na webu.

Hvězdy v době lockdownu

Amatérští astronomové to teď nemají se svým koníčkem snadné. Hvězdárny jsou kvůli protiepidemickým opatřením zavřené a pobyt venku je v noci zakázaný. Seniorským zájemcům o vesmír je určené desáté pokračování cyklu Univerzity třetího věku „Astronomie aneb blíže ke hvězdám“. Jak plyne z webu, zájemci prozkoumají svět kolem Země on-line po osm po sobě jdoucích úterků, první přednáška bude 23. března.

K účasti v obou kurzech, tedy o španělsky hovořících jihoamerických zemích i o vesmíru, je nutné se dopředu přihlásit na webu.

Tváří v tvář osobnostem

Jistě je už znají z médií, tentokrát však senioři poznají emeritní rektory Masarykovy univerzity lépe než kdy před tím. Univerzita třetího věku připravila na svém kanálu Youtube mimořádné přednášky osobností, které stály v čele školy. První setkání touto formou si senioři užijí 8. dubna s Jiřím Zlatuškou, 19. dubna s Mikulášem Bekem a 26. dubna s Petrem Fialou. Zájemci se k přednášce připojí přes web v době jejího konání, přihláška dopředu není nutná.

Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity vyučuje v akademickém roce 2020/2021 on-line kvůli pandemii covidu-19. „Jsme si plně vědomi toho, že ve vzdělávání seniorů hraje osobní kontakt nezastupitelnou roli, ale vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci bylo toto rozhodnutí zcela nevyhnutelné,“ uvedla vedoucí oddělení celoživotního vzdělávání MU Barbora Hašková.

Hlavní novinky