Přejít na hlavní obsah

Do čela Farmaceutické fakulty MU byl zvolen David Vetchý

Přednostu Ústavu farmaceutické technologie zvolilo 13 z 21 členů akademického senátu fakulty. Do funkce jej musí jmenovat rektor MU.

David Vetchý byl zvolen kandidátem na děkana Farmaceutické fakulty MU.

Současný přednosta Ústavu farmaceutické technologie Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity David Vetchý získal většinovou podporu fakultního akademického senátu v dnešních děkanských volbách. V případě jmenování rektorem MU Martinem Barešem tak ve funkci od 1. dubna vystřídá současnou děkanku Radku Opatřilovou. Tu rektor pověřil řízením fakulty do konání řádných děkanských voleb poté, co se fakulta od července loňského roku stala po šedesáti letech znovu součástí Masarykovy univerzity.

V děkanských volbách získal Vetchý v prvním kole 13 hlasů. „Mým cílem je kvalitní, sebevědomá a finančně nezávislá fakulta, se spokojenými a motivovanými studenty, akademickými pracovníky a dalšími zaměstnanci, plně začleněná do struktury Masarykovy univerzity jak z hlediska fyzického umístění, tak z hlediska otevřené spolupráce na pedagogických, vědecko-výzkumných a dalších projektech,“ uvedl kandidát na děkana ve svém programovém prohlášení.

Rozvoj fakulty chce zajistit například zavedením nového studijního programu s pracovním názvem Kosmetika, který je již zavedený v zahraniční a nabízí velký prostor pro spolupráci napříč fakultami MU. Neméně důležité je z jeho pohledu i zvýšení výzkumného potenciálu fakulty a rozvoj spolupráce s aplikační a veřejnou sférou.

Vetchý je absolventem Přírodovědecké fakulty MU i Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity (VFU), odkud se fakulta loni v létě na základě dohody rektorů obou škol přesunula právě na MU. Aktuálně působí jako přednosta Ústavu farmaceutické technologie Farmaceutické fakulty MU, který se zabývá složením, formulací, výrobou, hodnocením a jištěním jakosti léků individuálně připravovaných nebo hromadně vyráběných.

Spolu s Vetchým se o zvolení do čela fakulty ucházely i současná děkanka a přednostka Ústavu chemických léčiv Radka Opatřilová a proděkanka pro výzkum a doktorské studium Petra Bořilová Linhartová, které ale nezískaly potřebnou nadpoloviční většinu všech hlasů jednadvacetičlenného fakultního akademického senátu.

Farmaceutickou fakultu získala MU loni zpět na základě dohody s VFU, která souhlasila s jejím přesunem včetně všech 800 studentů, kteří aktuálně studují v českém a anglickém magisterském studijním programu, pěti českých doktorských studijních programech a třech v anglickém jazyce. Výuka se zatím stále odehrává ve třech pavilonech v areálu VFU na Palackého třídě v Brně, které si Masarykova univerzita pronajala na pět let. Do budoucna by se pak Farmaceutická fakulta MU měla stát součástí areálu Univerzitního kampusu Bohunice.

Hlavní novinky