Přejít na hlavní obsah

Když to nejde v kině, ukazuje MU osobnosti v parku

Velikán filmu František Vláčil studoval Masarykovu univerzitu. Osobnosti spjaté se školou představuje výstava.

Výstava osobností MU na Moravském náměstí v Brně.

Výjimečný životní osud spojuje osobnosti spjaté s MU, které představuje na panelech nová výstava v parku na Moravském náměstí v Brně. Původně ji chtěli její autoři uspořádat v univerzitním kině Scala. To je ale kvůli protiepidemickým opatřením zavřené, a proto pro akci zvolili náhradní místo.

Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš k výstavě připomněl, že z univerzity za více než sto let její existence vzešla řada osobností, které se nějak zapsaly do dějin. „Touto výstavou bychom rádi vzdali poctu těm známějším, ale i těm méně známým, jejichž příběhy stojí za to si připomínat,“ napsal.


Za grafickým zpracováním většiny panelů stojí studenti Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Na každém panelu lidé najdou text s řadou zajímavostí o tom kterém absolventovi.

Autoři výstavy už pracují na zpracování životních osudů dalších zajímavých lidí, kteří svoji životní cestu spojili s MU. Výtvarné části panelů se opět ujmou studenti. Pokračování výstavy s novými osobnostmi zájemci uvidí opět buď na veřejně přístupném místě v Brně, nebo už v kině Scala, pokud to situace s vývojem epidemie Covid-19 dovolí.

Výstava osobností MU na Moravském náměstí v Brně.

Osobnosti na výstavě v parku na Moravském náměstí


František Vláčil

Proslulý režisér spojil své mládí s Brnem a Filozofickou fakultou MU, kde studoval estetiku a dějiny umění.

Zdeněk Rotrekl
Básník a politický vězeň studoval na Filozofické fakultě MU filozofii, historii, sanskrt a dějiny umění.

Vladislav Kruta
Působil jako lékař u československých leteckých jednotek ve Velké Británii v době druhé světové války. Po ní byl na Masarykově univerzitě profesorem fyziologie.

Tomáš Holomek
První Rom s vysokoškolským vzděláním v Československu absolvoval na Právnické fakultě MU sérii rigorózních zkoušek a získal titul doktora práv.

Božena Komárková
Filozofka, učitelka, teoložka, politická vězenkyně a signatářka Charty 77 patřila k první generaci studentů, kteří absolvovali Masarykovu univerzitu.

Hlavní novinky