Přejít na hlavní obsah

Novinky v ISu: Plánování schůzek a e-výpisy známek

Informační systému MU má nové služby, které vám usnadní fungování nejen v online prostředí. 

Informační systém MU je nyní bohatší o dvě nové aplikace, které usnadní život jak studentům, tak vyučujícím. V aplikaci „Kterou schůzku? Tudle“ lze hlasovat o termínech schůzky, v E-výpisech si opatřit třeba výpis známek.

V aplikaci Tudle lze snadno během několika kroků naplánovat schůzku a nechat pozvané účastníky vyjádřit se k nabídnutým časovým preferencím. Je tak alternativou k externím službám, u kterých je problematické nakládání s osobními údaji.

Aplikace je dostupná v ISu v sekci Kalendář, lze ji také snadno vyhledat vyhledávačem přímo v IS MU. Kromě vyplnění základních údajů o schůzce a zadání navrhovaných termínů umožňuje také zvolit, jestli mohou hlasovat i lidé mimo IS a kdo může prohlížet výsledky.

„Aplikace dostala název, který je možná trochu neobvyklý, i nespisovný, trochu slovní hříčkou, ale svou jednoduchostí je pro uživatele snadno zapamatovatelný a navazuje na tradici neologismů. Je podobný s jinou známou aplikací, která je mezi uživateli oblíbená,“ uvedla Jitka Brandejsová z vývojového týmu IS MU.

Aplikace umožňuje nastavit i další věci, například nejzazší datum pro hlasování či použití hlasovací možnosti „pokud nutno“. Všechna vytvořená hlasování pak uživatel vidí na panelu Moje vytvořená hlasování, kde je lze dodatečně editovat.

Nová funkce je využitelná nejen pro plánování porad a schůzek, ale také například pro přehlednou organizaci konzultací se studenty, kteří se tak vyhnou zbytečnému čekání před pracovnou. Aktuálně jde o první verzi aplikace, vývojový tým do budoucna počítá s jejím dalším rozšiřováním a vylepšováním.

Aplikace E-výpisy bude užitečná studentům, umožňuje totiž generovat elektronické výpisy známek či výpisy sylabů absolvovaných předmětů. Ty jsou elektronicky zapečetěny stejným způsobem, jako již delší dobu funkční elektronická potvrzení o studiu. Jsou tak plnohodnotnou náhradou papírových verzí, vydávaných studijním oddělením.

Aplikace je dostupná v sekci Student, v podsekci Během studia. Obsahuje rovněž archiv všech doposud vystavených potvrzení, která lze opakovaně stahovat. V budoucnu k dosavadním potvrzením a výpisům přibydou další.

Hlavní novinky