Přejít na hlavní obsah

MU se připravuje na návrat studentů posledních ročníků praktické výuky

Rozhodnutí o možném návratu studentů na vysoké školy padne po Velikonocích. Koho přesně se bude týkat, to pak rozhodne vedení fakult.

Masarykova univerzita se aktivně připravuje na možný návrat studentů posledních ročníků praktické výuky do škol, který by podle dostupných informací mohl nastat v týdnech po velikonočních svátcích. Možný návrat k prezenční výuce by se měl týkat aktivních studentů bakalářských programů od pátého semestru, navazujícího magisterského studia od třetího semestru a magisterských programů od devátého semestru.

O dalším vývoji a přesných parametrech prezenční výuky rozhodne po Velikonocích vláda. Na základě stanoviska vlády a pokynů MŠMT bude následně projednávat aktuální situaci vedení MU s děkany fakult. Rozhodnutí o tom, které konkrétní programy a obory využijí možnosti návratu k prezenční výuce, následně vydají děkani fakult.

Pokud bude umožněna prezenční výuka, je velmi pravděpodobné, že studenti budou muset být testováni. MU proto v této chvíli intenzivně vyjednává o zajištění dodatečných testovacích kapacit a připravuje evidenci testů v informačních systémech. O místech a systému testování a registraci výsledků budou studenti informováni na webu univerzity a e-mailem.

V současnosti MU testuje své zaměstnance na třech místech: rektorát MU, univerzitní kampus (budova B11) a areál na Vinařské. Výjimku z testování mají osoby po prodělaném onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech a osoby po ukončeném očkování proti COVID-19 a uplynutí 14 dnů po druhé dávce.

Aktuální informace o možném návratu studentů do výuky sledujte na www.muni.cz/koronavirus

Hlavní novinky