Přejít na hlavní obsah

MU se stává „age-friendly“, tedy přátelskou každému věku

Masarykova univerzita se připojí k programu a bude hájit principy Age-Friendly University.

MU dlouhá léta organizuje výuku v rámci Univerzity třetího věku.

Už téměř deset let existující síť více než sedmdesáti univerzit zaměřená na zvyšování příležitosti rozvoje terciárního vzdělávání ve směru společnosti přátelské každému věku má od dubna nového člena. Masarykova univerzita bude po boku Maastrichtské univerzity a dalších světových vysokých škol a univerzit prosazovat zásady, které mají usnadnit mezigenerační vztahy a zlepšovat podmínky seniorů prostřednictvím sociálních a vzdělávacích programů a postupů. 

Univerzita se podpoře zlepšování podmínek svých zaměstnanců a studujících, včetně seniorů prostřednictvím různých programů věnuje již delší dobu. To se plně ukázalo v průběhu pandemie nemoci COVID-19, kdy začala poskytovat pomoc a ochranu nejzranitelnějším skupinám spoluobčanů prostřednictvím projektu MUNI POMÁHÁ. 

Mezi další klíčové principy Age-Friendly University (AFU) patří kromě podpory osobního a profesního rozvoje také mezigenerační učení, tedy výměna zkušeností napříč věkovými kategoriemi a zlepšování přístupu k online vzdělávacím příležitostem pro starší dospělé. Masarykova univerzita tyto zásady bohatě naplňuje coby Univerzita třetího věku a obecně prostřednictvím programů Oddělení celoživotního vzdělávání. Její odborníci, například z Fakulty sociálních studií MU, se pak účastní veřejných debat na témata spojená s obecným stárnutím společnosti. 

Přínosy členství v síti tak mají přesah do fungování společnosti, včetně pozitivních změn na trhu práce a eliminace sociální a profesní izolace seniorů - age mainstreaming.

„V současné době čelíme v důsledku pandemie novým výzvám v online vzdělávání seniorů, ale také na poli celoživotního vzdělávání. Z členství v AFU můžeme profitovat skrze zkušenosti z ostatních stejně smýšlejících zahraničních univerzit, ale také nacházíme prostor, kde můžeme sdílet a diskutovat naše zkušenosti, poznatky a výsledky,“ podotýká prorektor pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání MU Martin Kvizda

Studenti a pedagogičtí pracovníci získají díky členství také nové možnosti mezinárodní spolupráce v sociálních programech pro třetí generaci tam, kde státní a veřejné instituce nemají na jejich přípravu dostatečné znalosti a aktivita univerzit jim usnadní práci. Zejména v případě, kdy veřejný sektor vystupuje v pozici zadavatele výzkumného projektu. 

A protože se členstvím nejsou spojena závazná pravidla, může si hlavní cíle, směřování a postupy naplňování principu AFU stanovit každá členská univerzita sama, v závislosti na konkrétních podmínkách seniorů v dané společnosti. 

AFU aktivity na MU společně koordinuje Odbor pro rozvoj, U3V a pracovní skupina Centrum pro výzkum stárnutí CERA z katedry sociologie Fakulty sociálních studií MU. Cílem je vystavět mezioborovou a mezisektorovou spolupráci napříč univerzitou a jejími fakultami směrem k lokálním aktérům, veřejné a business sféře i obyvatelům Brna a Jihomoravského kraje.

Hlavní novinky