Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita přešla na žlutý stupeň semaforu

Stupeň pohotovosti kvůli nemoci COVID-19 je na eskalačním semaforu MU od pondělí 3. května nižší.

Budovy MU se otevřely studentům a zaměstnancům, pro veřejnost však zůstávají uzavřené. Na některých fakultách může děkan omezit přístup do fakultních objektů, je proto třeba sledovat fakultní informace. 

Provoz na univerzitě se nadále řídí platnými vládními nařízeními

O snížení stupně pohotovosti na univerzitním eskalačním semaforu z nejvyššího červeného na žlutý rozhodl koncem dubna Krizový výbor MU.

Výuka s podmínkami a testy

Výuka zůstává převážně v online podobě. Prezenční vyučování je aktuálně umožněno jen studentům posledních ročníků při praktické výuce a studentům všech ročníků studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchově. Výuka se může odehrávat ve skupinách o maximálně 25 lidech za dodržení ochranných opatření. O prezenční výuce v konkrétních programech rozhodují jednotlivé fakulty.

Studenti, kteří mají prezenční výuku, se musí každých sedm dní podrobit testování na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2. Platí to také pro prezenční účast na zkouškách, které jsou možné dle platné legislativy, aktuálně do deseti osob. Testy jsou povinné i pro ty studenty, kteří mohou být ubytovaní na kolejích.

Testování není nutné v případě, že se student dostaví na jednorázovou individuální konzultaci, pro poradenskou službu nebo do knihovny.

Přednost má práce z domu

U zaměstnanců je stále doporučeno sjednání home office a případně střídání zaměstnanců ve společných kancelářích s dodržením maximálně jedné osoby přítomné na pracovišti. Pracovní jednání jsou pak povolená v počtu maximálně pěti osob za dodržení všech opatření, tedy nošení ochranných prostředků, zajištění rozestupů a desinfekce.

Povoleny jsou také některé hromadné akce pro maximálně 25 osob. Musí však souviset s hlavní činností univerzity, jde tedy například o hybridní konference nebo školení a semináře pořádané MU.

Oslavy a ceremoniály se ani nadále konat nemohou.

Stejně tak zůstávají uzavřená vnitřní sportoviště, počítačové učebny a studovny.

Knihovny mohou na základě rozhodnutí vedoucího příslušného hospodářského střediska přejít od distančních výpůjček na prezenční.

Všechny potřebné informace a odkazy na příslušná nařízení jsou dostupná na muni.cz/koronavirus.

Hlavní novinky