Přejít na hlavní obsah

MU má schválený rozpočet

Akademický senát Masarykovy univerzity schválil rozpočet na letošní rok ve výši 8,9 miliardy korun.

S rozpočtem ve výši 8,89 miliardy korun bude v letošním roce hospodařit Masarykova univerzita. Plán výnosů a nákladů pro rok 2021 schválil na svém pondělním zasedání Akademický senát MU jednomyslně.

Ze schválené částky tvoří 7,58 miliardy korun neinvestiční rozpočet a investice by měly v letošním roce dosáhnout výše 1,31 miliardy korun. Oproti loňskému roku je celkový rozpočet MU o pět milionů korun nižší, především kvůli mírnému poklesu investic.

„V položkách, které jsou z dlouhodobého hlediska pro naši univerzitu velmi důležité, tedy v příspěvku na vzdělávací činnost a v institucionální podpoře výzkumu, rozpočet Masarykovy univerzity roste. Ukazuje se, že tlak na kvalitu ve výzkumu i výuce vede k zisku většího podílu z financí určených pro vysoké školy,“ zdůraznil rektor MU Martin Bareš.

Kvestorka Marta Valešová připomněla, že v rámci nových rozpočtových pravidel, kterými se řídí mimo jiné rozdělování části příspěvku na vzdělávací činnost mezi fakulty, se po pěti letech objevil větší důraz na aktuální počet studentů a ekonomickou náročnost studia na jednotlivých fakultách.

Přestože i letošní sestavování a projednávání rozpočtu ovlivnila pandemie koronaviru, podařilo se jej projednat v rámci jednotlivých součástí a ve vedení MU tak, aby se rozpočtu mohl akademický senát věnovat ve standardním, tedy květnovém termínu.

„Nová rozpočtová pravidla již zahrnují nové strategické priority MU, na kterých v rámci univerzity pracujeme více než rok. Rozpočet je připraven tak, aby podpořil jednak stabilitu v této nejisté době a zároveň motivoval ke zvyšování kvality jak ve vzdělávání, tak ve vědě,“ uvedla kvestorka.

Podotkla, že nejistota ohledně vývoje pandemie a souvisejících opatření se projevila zejména při plánování vlastních výnosů, a to především v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb. „Odhadované ztráty v řádech desítek milionů korun bude univerzita nucena pokrýt z finančních rezerv ve svých fondech, které však dlouhodobě tvoří zejména pro financování rozsáhlých rozvojových aktivit. Vládní kompenzační programy pokryjí jen zlomek výpadků příjmů,“ doplnila Valešová.

Přiblížila také letošní plánované investice, které budou asi o 140 milionů korun nižší než v roce 2020. Důvodem je mimo jiné zdárné dokončení jedné z největších investic ze strukturálních fondů v rámci aktuálního programového období EU, Simulačního centra LF MU v loňském roce.

V letošním roce probíhají na univerzitě investice například do rekonstrukce poslucháren na Právnické fakultě MU, zásadní rekonstrukce Fakulty informatiky, nebo nákup pavilonu INBIT v bohunickém kampusu od Jihomoravského kraje.

Hlavní novinky