Přejít na hlavní obsah

Změny v systému stravování a ubytování

ImageOd nového školního roku platí několik změn v systému stravování a ubytování na MU. Především se zdražila jídla v menzách, ale také je uplatňován nový systém rozdělování dotací na ubytování. O těchto změnách i o jiných souvisejících tématech nám v rozhovoru více pověděl Ing. Zdeněk Čížek, ředitel Správy kolejí a menz MU.

Od září se zdražila jídla v menzách SKM. Proč?
K úpravě cen jídel nás vedla především změna dotační politiky MŠMT v oblasti stravování a ubytování studentů. Ukončení státních dotací na provoz kolejí nás v zájmu přežití v silné konkurenci nutí veškeré příjmy z provozu kolejí směrovat znovu do ubytování. Dříve jsme například část příjmů z provozu letních hotelů poskytovali na nákupy gastrotechnologií. Druhý důvod souvisí s uplatňováním nových hygienických norem EU. Podle nich a našeho zákona o ochraně veřejného zdraví jsme byli nuceni investovat do oprav menz, především skladů, přípraven, varen, dopravních cest a podobně. Následné odpisy nových strojů a zařízení nám pak zvyšují náklady na výrobu teplých pokrmů. Přesto se domnívám, že nové ceny jsou konkurenceschopné a odpovídají realitě dnešních dnů.

Jak se toto zdražení projevilo na využívání menz? Neklesl počet strávníků?
Podle porovnání prvních dvou měsíců akademického roku s loňskem celkový počet strávníků neklesl. U studentských porcí narostl o tři procenta a u zaměstnaneckých poklesl o jedno procento. K vyššímu poklesu odebraných porcí došlo pouze v menze na Moravském náměstí, kde jsme již od 1. ledna 2005 výrazně zvýšili ceny jídel na úroveň neztrátové kalkulace pro tzv. cizí strávníky, kteří akademickou menzu hojně navštěvovali a nebyli studenty nebo zaměstnanci.

Image
Dotace na stravování v současnosti činí 18 korun a 30 haléřů na jednu porci. Nejlevnější jídla v menze se přitom pohybují okolo 20 korun, nejdražší pak okolo 35 korun. Foto: Ondřej Ženka.
Na některých zahraničních univerzitách je celkem běžné, že tamní menzy mají pro strávníky, kteří ze zdravotních důvodů nemohou jíst normální stravu, připravená i dietní jídla. V menzách MU nic takového není. Nabízíte tedy takovým lidem nějakou kompenzaci?
Speciální stravu například diabetickou nebo bezlepkovou z důvodů odborné specializace při výrobě na našich menzách nepřipravujeme. Studenti, kteří se potřebují stravovat v nedotovaných specializovaných dietních jídelnách, však mohou od nás obdržet příspěvek ve výši státní dotace na jednu porci. Ta je pohyblivá a v současnosti činí 18,30 korun na porci. Snažíme se však v našich menzách rozšiřovat nabídku jídel o nízkoenergetickou stravu, která je složena z bílého masa – ryby, kuřecí a krůtí maso – ze zeleniny a přílohy. Dále jsou nabízena jídla bezmasá a zeleninová. Strávníkovi vyhovíme, pokud si požádá o záměnu přílohy.

V posledních měsících platí zákaz vstupu studentů doktorského studia do zaměstnanecké menzy na Právnické fakultě. Jedná se o systémové opatření SKM, nebo je to iniciativa vedení této menzy? Je to podle vás správné opatření?
Řada menz praská v poledne ve švech. Na Právnické fakultě se situace nezměnila ani po zdařilé rekonstrukci bufetu, po níž se rozšířil počet míst u stolů. Paradoxně to nalákalo nové strávníky z FI nebo ÚVT. Nedostatek míst u stolů v „zaměstnanecké“ jídelně a narůstající počet studentů doktorského studia, majících pracovní poměr s fakultou, nás vedl na základě požadavku fakulty k vyhrazení části menzy v době od 11-13.30 pro výdej obědů zaměstnancům mimo doktorandy. Je to řešení, které reaguje na složitý problém. Určovat nástupy na oběd podle fakult, ročníků, semestrů nebo seminárních skupin mi ale připadá jako řešení z mateřské školky nebo minulého století. Rád si nechám poradit, pokud má někdo lepší řešení.

Kvůli novému systému rozdělování dotací na ubytování velmi podražily koleje. Nezpůsobilo to odliv zájemců o ubytování na kolejích? Jak jsou nyní koleje naplněné?
Koleje máme plné na sto procent. Poptávka s nabídkou je srovnaná. Od příštího týdne rušíme sestavování aktualizovaného pořadníku, abychom zrychlili administrativu přidělování uvolňovaných lůžek.

Kvůli novému systému SKM také přišla o dotaci ve výši devět set korun na lůžko za měsíc. V březnu jste tvrdil, že se tuto ztrátu budete snažit snížit zvýšeným komerčním využitím kolejí v létě. Podařil se tento váš záměr?
Přes značný výpadek tržeb v letních měsících z důvodu přesunu strojírenského veletrhu na říjen, kdy jsou koleje plné studentů, dosáhly koleje velmi dobrých finančních výsledků. Zvýšil se počet akcí pořádaných fakultami, ústavy a pracovišti MU; koleje se otevřely návštěvníkům Brna a zahraničním turistům. Předpokládal jsem pouze vyšší zájem našich studentů o letní bydlení na kolejích. Obsadili však pouze deset procent ubytovací kapacity. Pro příští rok zvažujeme nastavení výhodnějších parametrů, například možnost uzavírání dlouhodobých ubytovacích smluv.

Univerzita přijímá stále více studentů. Jak SKM reaguje nebo v budoucnosti hodlá reagovat na toto navyšování?
Po posledních opravách hlavních menz máme rezervy v kapacitách varen, můžeme zvýšit počet vydaných porcí a rozšířit vývoz, ale nemáme již další místa u stolů v jídelnách. Významné investice na rozšíření jídelen z našeho rozpočtu si nemůžeme dovolit. V plánu je sice zprovoznění nového bufetu v areálu Přírodovědecké fakulty na Kotlářské ulici, ale bude záležet na vedení fakulty a univerzity, jestli se najdou potřebné peníze na základní vybavení technologiemi. V oblasti ubytování je přece jen o něco jednodušší řešení. Větší část mimobrněnských studentů Masarykovy univerzity již dnes bydlí na privátech a mne těší, že si koleje v porovnání s touto konkurencí nevedou až tak špatně. Do budoucna je pro nás v této oblasti jediný úkol – kvalita za odpovídající cenu a postupný přechod na hotelový způsob bydlení na nejžádanějších a nejdražších kolejích.

Hlavní novinky