Přejít na hlavní obsah

MU přispěla k nové evropské strategii pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu

Evropská komise představila novou strategii globálního přístupu k výzkumu a inovacím. Klade větší důraz na vyváženou spolupráci i sdílení evropských hodnot.

Vlajka EU

Jakým směrem se bude vyvíjet mezinárodní spolupráce EU v oblasti výzkumu a inovací stanovil nový dokument, který komise zveřejnila v polovině května. Na přípravě strategie se podílela také Masarykova univerzita, jejíž rektor Martin Bareš je členem expertní skupiny Evropské asociace univerzit (EUA), která je jedním z hlavních partnerů komise pro tuto oblast.

Nová strategie sice potvrzuje závazek EU k otevřenosti v mezinárodní spolupráci, včetně neevropských zemí, zdůrazňuje však potřebu v rámci každé takové kooperace sdílet a posilovat evropské hodnoty, jako jsou demokratické principy, lidská důstojnost či akademická svoboda. Unie bude zároveň usilovat se svými mezinárodními partnery o společnou implementaci otázek, jako je akademická svoboda, vědecká etika a integrita, gender či otevřená věda.

Dokument klade větší důraz také na vyváženost vzájemné spolupráce tak, aby bylo možné lépe chránit zájmy a odborné znalosti v rámci EU. Unie by měla asertivněji podporovat rovné podmínky a reciprocitu, lépe chránit využívání práv duševního vlastnictví a podporovat takové formy inovací, které nejsou narušeny nepřiměřenými pravidly nebo dotacemi. Mělo by být možné omezit i záležitosti třetích zemí v zájmu ochrany strategických aktiv či zájmů unie, její autonomie nebo bezpečnosti.

Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš v jednom z přípravných materiálů pro novou strategii upozornil na to, že nedostatek spolupráce uvnitř EU ale i s externími partnery v posledních desetiletích vedl k tomu, že se snížila schopnost vytvářet strategickou nezávislost v klíčových oblastech jako umělá inteligence, biotechnologie, medicína, kyberbezpečnost nebo společenské výzvy spojené s demografickým poklesem.

„Evropská unie by se měla prosadit jako globální lídr v těchto prioritních oblastech, protože zásadní vědecké průlomy mají celosvětový dopad. Je proto potřeba posílit spolupráci uvnitř EU a vytvářet podmínky pro zvyšování kapacity výzkumu těchto oblastí i konkurenceschopnosti evropské vědy tak, aby byla atraktivní pro nejlepší světové vědce,“ uvedl rektor Bareš, který je členem expertní skupiny EUA European Global Strategy Response Group, v níž jsou také zástupci univerzit a univerzitních asociací z Německa, Španělska, Švédska, Francie, Gruzie, Velké Británie a Nizozemí. 

Tato skupina mimo jiné navrhla, že pro posílení pozice EU by se měla unie zavázat k tomu, že do výzkumu a inovací, včetně přeshraničních projektů bude investovat tři procenta svého HDP. Musí podporovat základní a také interdisciplinární výzkum a investovat také do zvyšování dovedností a celoživotního učení obyvatel. V rámci EU by se měly podle univerzitní asociace také zjednodušit mechanismy financování a zlepšit koordinace veřejných politik mezi evropskou a národními úrovněmi. 

Hlavní novinky