Přejít na hlavní obsah

Rektor předal jmenovací dekrety emeritním profesorům

Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš předal v pondělí 31. května 2021 jmenovací dekrety šesti emeritním profesorům.

Emeritní profesoři převzali od rektora Martina Bareše jmenovací dekrety.

Jedná se o Ladislava Blažka z Ekonomicko-správní fakulty, Jiřího Sochora z Fakulty informatiky, dále je pak zastoupena Lékařská fakulta Svatoplukem Čechem, Drahoslavou Hrubou, Jindřichem Lokajem a Jaroslavem Meluzínem.

prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. – Ekonomicko-správní fakulta.

prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. – Ekonomicko-správní fakulta MU
Profesor Blažek je jedním ze zakladatelů Ekonomicko-správní fakulty MU a jako první děkan ji po dvě funkční období vedl. Zároveň byl i vedoucím Katedry řízení a následně vedoucím Katedry podnikového hospodářství.

prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc. – Lékařská fakulta.

prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc. – Lékařská fakulta MU
Profesor Čech spojil celou svoji profesní kariéru s Lékařskou fakultou MU, kde působil jako profesor v oboru Histologie a embryologie. V letech 2000–2003 působil také jako proděkan pro doktorské studium.

prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc. – Lékařská fakulta.

prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc. – Lékařská fakulta MU
Profesorka Hrubá se mimořádným způsobem zasloužila o rozvoj Ústavu ochrany a podpory zdraví Lékařské fakulty MU. Vždy se zasazovala o podporu otevřené a přátelské atmosféry na pracovišti.

prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc. – Lékařská fakulta.

prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc. – Lékařská fakulta MU
Profesor Lokaj je těsně spjat s Lékařskou fakultou MU, kde působil od roku 1962. Jeho zásluhou bylo ustanoveno Oddělení klinické imunologie, jehož se stal primářem a vytvořen Ústav klinické imunologie, přičemž tento ústav vedl až do roku 2004. V letech 1991–1994 působil také jako proděkan pro vědu a výzkum.

prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc. – Lékařská fakulta.

prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc. – Lékařská fakulta MU
Profesor Meluzín patří k významným osobnostem I. Interní kardiologické kliniky, kde působil nepřetržitě od roku 1983. Zastával funkci vedoucího oddělení a od roku 2003 byl zástupcem přednosty kliniky pro vědu a výzkum.

prof. Ing. Jiří Sochor, CSc. – Fakulta informatiky MU.

prof. Ing. Jiří Sochor, CSc. – Fakulta informatiky MU
Profesor Sochor stál u zrodu Katedry počítačové grafiky a designu a až do roku 2014 působil jako její vedoucí. Do roku 2012 rovněž zastával funkci proděkana pro studijní programy.

Hlavní novinky