Přejít na hlavní obsah

Open Science Workshop MUNI: Podruhé a se strategií

Ve středu 9. června se uskuteční druhý ročník celouniverzitní akce na podporu a rozvoj Open Science na Masarykově univerzitě.

Letošním hlavním tématem workshopu bude představení připravované strategie Open Science pro Masarykovu univerzitu na léta 2022-2028. Workshop bude probíhat v anglickém jazyce.  

Cílem akce je seznámit akademické a výzkumné pracovníky s plánovanými aktivitami na celouniverzitní úrovni a dát prostor pro vyjádření připomínek a podnětů k předloženému materiálu. Setkání bude rozděleno do dvou částí. V první části workshopu bude představena vznikající Strategie Open Science 2022-2028 na MUNI a její praktické dopady na vědecko-výzkumnou činnost.

Zahraniční hosté seznámí účastníky s aktuálním stavem projektových podmínek Open Science v programu Horizon Europe a také s příklady dobré praxe implementace Open Science do oblasti vědecké komunikace v zahraničí.

Interaktivní část bude věnována diskusi podnětů získaných na „Open Science Roadshow“, která probíhala během jarních měsíců na jednotlivých hospodářských střediscích a podrobněji představovala cíle a budoucí směřování univerzity v této oblasti.

„Červnový workshop shrne získané poznatky a dá prostor pro další diskusi předloženého materiálu. Letní měsíce následně poslouží k dopracování strategického dokumentu, akčního plánu a souvisejících podpůrných metodik. Finální verze Strategie Open Science MUNI 2022-2028 by měla být hotova v září tohoto roku, aby mohla být do konce roku oficiálně projednána vedením univerzity“ upřesňuje prorektorka pro výzkum a doktorské studium MU Šárka Pospíšilová a doplňuje: „Poměrně extenzivní projednávání materiálu na všech součástech univerzity je klíčové pro jeho budoucí úspěch, jelikož se jedná o jedno z průřezových a klíčových témat podpory vědy na naší univerzitě v následujícím období“. 

Na Open Science Workshop 2021 se lze registrovat, na základě registrace bude zájemcům zaslán odkaz pro připojení den před akcí. Možná bude i přímý vstup do virtuální místnosti.

Hlavní novinky