Přejít na hlavní obsah

Test studijních předpokladů na MU úspěšně online

Masarykova univerzita uspořádala TSP online. Zkoušky se zúčastnil výrazně vyšší počet uchazečů než loni prezenčního TSP. 

Letošní přijímací řízení představovalo pro Masarykovu univerzitu, podobně jako pro další vysoké školy v ČR i ve světě, velkou výzvu. Prezenční přijímací zkoušky za účasti tisíců uchazečů buď nebylo možné uspořádat kvůli vládním opatřením, nebo by znamenaly neúměrné epidemické riziko.

V lednu 2021 proto vedení Masarykovy univerzity rozhodlo, že se Test studijních předpokladů (TSP), který je předepsanou přijímací zkouškou na většinu fakult MU, uskuteční v online podobě. Uchazeči tak získali s několikaměsíčním předstihem jasnou informaci o termínu i formě testu. Dva týdny před TSP si mohli vyzkoušet testové prostředí a ověřit funkčnost svého vybavení na krátké technické zkoušce. Této možnosti většina uchazečů využila a i díky tomu proběhl ostrý test v sobotu 24. dubna bez závažnějších problémů. Testu, který se uskutečnil v jediném dni, se přitom zúčastnilo mnohem více uchazečů, než prezenčního TSP v roce 2020 - téměř 15 tisíc. U malé části uchazečů se v průběhu testu vyskytly technické problémy, nejčastěji výpadek internetového připojení či videopřenosu; těmto přibližně čtyřem stovkám uchazečům MU nabídla možnost test dokončit buď ve večerních hodinách nebo následující den.

Pro administraci testu byl využit Informační systém Masarykovy univerzity (IS MU), jehož e-learningový modul byl adaptován pro potřeby on-line testování v rámci přijímací zkoušky. Na uchazeče během konání testu dohlíželo prostřednictvím videokonferencí v MS Teams téměř 500 proškolených zaměstnanců a doktorských studentů MU. Jakékoli podezření na podvodné jednání bylo dohlížejícími zaznamenáno a dále prošetřeno, včetně analýzy nahrávek videokonference. Při přípravě online formy TSP a jejích bezpečnostních prvků bylo nutno zohlednit dva někdy protichůdné aspekty - zajištění regulérnosti testu a respektování soukromí a zákonných práv uchazečů. V průběhu dne byly postupně administrovány čtyři různé varianty testu.

Z testu byly v letošním roce pro jejich obtížnou převoditelnost do online podoby vynechány dva oddíly (Kulturní přehled, který obsahuje položky snadněji dohledatelné na internetu, a Prostorová představivost). Položky v rámci ostatních sekcí (Numerické myšlení, Analytické myšlení, Kritické myšlení, Verbální myšlení a Úlohy v anglickém jazyce) byly prezentovány jednotlivě a v náhodném pořadí, včetně znáhodnění pořadí možností odpovědí. Pro jednotlivé sekce byly stanoveny časové limity a v testu se nebylo možno po uložení odpovědi vracet. Chování uchazečů v testovém prostředí bylo Informačním systémem MU pečlivě monitorováno. U několika desítek uchazečů bylo zaznamenáno porušení pravidel (např. nepovolené používání klávesnice či opouštění okna s testem). V takových případech byl výsledek TSP anulován.

V poměrně krátkém čase se tak Masarykově univerzitě podařilo úspěšně připravit vlastní systém online přijímacích zkoušek, jehož prvky budou v budoucnu využívány jak v rámci přijímacího řízení, tak běžné distanční výuky. Díky erudici a enormnímu nasazení pracovníků a doktorských studentů MU mohly tisíce uchazečů na MU složit Test studijních předpokladů z bezpečí vlastního domova.

Hlavní novinky