Přejít na hlavní obsah

MU navštívili zástupci americké armády

Vědecký atašé v USA a zástupci americké armády navštívili Masarykovu univerzitu. Diskutovali o výzkumu v kyberbezpečnosti.

Jednání na FI MU

Zástupci Masarykovy univerzity představili vědeckému atašé v USA Luďku Moravcovi a členům americké armády výzkumné aktivity Masarykovy univerzity v oblasti kyberbezpečnosti. Delegace navštívila vědecké centrum CERIT na Fakultě informatiky, které se zaměřuje zejména na výzkum a vzdělávání v oblasti kyberbezpečnosti a služeb důležitých pro budování odolné digitální společnosti.

„Masarykova univerzita nabízí multidisciplinární přístup k výzkumu, vzdělávání i při spolupráci se státní sférou a průmyslem. Díky tomuto unikátnímu propojení jsme schopni vytvořit komplexní řešení, která jsou využívána na národní i evropské úrovni a v dalších zemích,“ uvedl na začátku setkání prorektor Masarykovy univerzity pro rozvoj, legislativu a informační technologie Radim Polčák.

Ve vědeckém centru CERIT se hosté seznámili s hlavními výzkumnými oblastmi v rámci kyberbezpečnosti, jimž se centrum na špičkové úrovni věnuje. Jedním z takových příkladů je například Centrum excelence pro kyberkriminalitu, kyberbezpečnost a ochranu kritických informačních infrastruktur, například v energetice a zdravotnictví, v němž spolupracují špičkoví odborníci na informační technologie s právníky a experty z dalších oborů.

Odborníci delegaci představili také nový bakalářský profesní studijní program Kyberbezpečnost, pilotně spuštěný v roce 2020. „Pro letošní rok se do programu hlásí více než 300 zájemců, což považujeme za jasný signál zájmu o nové talenty a dobře koresponduje s představou technologického vzdělávání po vzoru americké U.S. Digital Service Academy,“ uvedl garant programu a akademický ředitel CERIT Tomáš Pitner.

Zástupci centra CERIT představili také CyberSecurity Hub, který založily tři vysoké školy – Masarykova univerzita, České vysoké učení technické v Praze a Vysoké učení technické v Brně – a jenž se kromě společných odborných aktivit zaměří i na podporu průmyslu a firem a evropskou certifikaci špičkových technologií v oblasti kyberbezpečnosti. Dalším z témat byly také idea rozvoje prostoru takzvaného Cyber Campusu CZ, jehož cílem je posílení vazeb mezi veřejným a soukromým sektorem, a úzká spolupráce s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Hlavní novinky