Přejít na hlavní obsah

Spolkovna: Studenti už v ní plánují první akce

Studentské spolky na Masarykově univerzitě mohou nově využívat zázemí Spolkovny.

Pásku při otevření Spolkovny společně přestřihli rektor Martin Bareš a koordinátorka spolků Kateřina Holíková.

Ideálním místem pro konání porady, workshopu či konference, které je vhodné také pro různé společenské hry a aktivity, je nová Spolkovna v suterénu budovy na Komenského náměstí v Brně.  

Zasedací místnost plně vybavenou audio a výpočetní technikou, kuchyňkou a sklady, mohou od tohoto týdne využívat studenti devatenácti spolků Masarykovy univerzity.

Prostory univerzita pro potřeby spolků upravila a zrekonstruovala během prvních šesti měsíců letošního roku. Spolkovna je primárně určena aktivitám studentských spolků, které plní společenskou roli univerzity při mnoha akcích a událostech. Organizují plesy, pořádají přednášky, konference a festivaly. Tvoří časopisy, divadelní představení, filmy, připravují vysílání rádia a TV. Jdou za nimi edukativní aktivity, e-sportovní a sportovní soutěže.

„Všechny tyto studentské aktivity chceme podporovat, chceme se jich účastnit a rozvíjet studentskou komunitu. Otevření Spolkovny jsme plánovali již delší dobu, organizačně jsme do tohoto okamžiku zvládli podpisy smluv s devatenácti spolky a další se připravují. Nezůstaneme ale u jedné reprezentační místnosti, o tři parta výš připravujeme pro spolky další tři kancelářské místnosti,“ uvedla při slavnostním otevření Spolkovny prorektorka pro záležitosti studentů a absolventů Simona Koryčánková.

Přístup do Spolkovny zajistí studentům podpis smlouvy spolku s univerzitou, v případě klubu pak podpis memoranda. Smlouva i memorandum jsou uzavírány vždy na jeden rok a studentům zajistí nejen možnost využívání nových prostor, ale i možnost uvedení sídla spolku na adrese Spolkovny a užívání loga MUNI. Univerzita bude mít přehled o spolkové činnosti díky pravidelnému monitoringu a přehled o existenci spolků, jejich koordinátorů a plánovaných činnostech.

U předání Spolkovny studentům Masarykovy univerzity byli také rektor Martin Bareš a kvestorka Marta Valešová. Oba věnovali zápis do spolkové kroniky, kterou vyrobila absolventka Masarykovy univerzity.

Jeden z nejaktivnějších spolků MU Nadační fond studentů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity se do nových prostor těší a hned v nich začne připravovat své akce.

„Za všechny spolky můžu říct, že jsme hrozně rádi za nové spolkové místnosti. Bylo to jedním z prvních cílů Platformy spolků. Za Nadační fond studentů FF MU mohu doplnit, že díky novým prostorům jsme získali místo pro organizování různých workshopů, zázemí pro větší akce, kterými jsou Lampionový průvod, nebo studentská MUNI zóna na Majálesu, a také místo pro konání našich menších akcí jako je Freeshop či Studentský speedating. Zapomenout nesmím ani na nové akce, které chystáme, pokud nám to situace dovolí. Mít vlastní prostory nám spolkům otevírá nové možnosti. Spolky na Masarykově univerzitě jsou velmi různorodé, ale věřím, že každý si najde mnoho způsobů využití těchto prostor,“ potvrzuje koordinátorka spolků Kateřina Holíková.

Studentské spolky toho do univerzitní komunity hodně přináší. Podporují sounáležitost s univerzitou, aktivní přístup ke studiu, rozvíjí vůdčí schopnosti studentů, jejich odborné dovednosti a občanskou angažovanost. A zatímco na zahraničních univerzitách jsou spolky velice populární – například Oxfordská univerzita má na 10 tisíc studentů 400 studentských spolků – spolkový život na českých univerzitách se rozbíhá pomaleji.

Masarykova univerzita má v současné době 85 zaregistrovaných spolků na 30 tisíc studentů, jejich činnost na úrovni univerzity i fakult finančně podporuje - například stipendii vázanými na určitý projekt.

Hlavní novinky