Přejít na hlavní obsah

MUNI připojila svůj podpis pod nové znění Magna Charta Universitatum

Deklarace Magna Charta Universitatum definuje základní hodnoty a principy svobodných akademických institucí a podepsalo ji přes 900 univerzit světa.

Masarykova univerzita v červnu připojila svůj podpis pod nové znění deklarace Magna Charta Universitatum, která definuje základní hodnoty a principy, na nichž stojí svobodné akademické instituce. Deklarace vznikla v roce 1988 u příležitosti 900. výročí založení univerzity v Boloni a dosud ji podepsalo přes 900 univerzit z 88 zemí světa. Nová Magna Charta byla oficiálně představena na letošním virtuálním setkání univerzit, které se konalo 16. a 17. června, původně ale měla být podepsána rektory světových univerzit vloni na jaře v Boloni.

Mezi základní principy akademických institucí podle Magny Charty Universitatum z roku 1988 patří jejich nezávislost na politické a ekonomické moci, neoddělitelnost výzkumu a výuky, svoboda bádání i výuky, tolerance a otevřenost dialogu a neustálá snaha o univerzální vědění. Nové znění Magny Charty k základním principům a hodnotám navíc přidává společenskou odpovědnost a prospěšnost univerzit, nutnost reagovat na výzvy současného světa a potřebu přispívat k udržitelnosti.

Nová Magna Charta ale také zdůrazňuje, že vzdělávání je celoživotní proces a patří mezi základní lidská práva a musí být dostupné pro všechny. Univerzity by měly podle Charty podporovat kritické myšlení studentů i vědců a ve vědě a výzkumu produkovat spolehlivé, důvěryhodné a dostupné výsledky.

„Masarykova univerzita svým podpisem stvrdila nejen hodnoty a principy, na nichž si jako svobodná instituce zakládáme, ale také jsme se – podobně jako stovky dalších světových univerzit – zavázali k posílení naší role ve společnosti, k ochraně planety i zdraví lidí a šíření osvěty po celém světě,“ vysvětluje rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Nové znění Magny Charty vzniklo především kvůli razantním změnám ve vědě a vzdělávání, které se udály od vzniku společné deklarace univerzit před 33 lety. Za tu dobu se svět nepředstavitelně propojil a nové technologie se zřetelně promítly nejenom do vědy, ale i do výuky. Celosvětově také výrazně narostl počet studentů i počet vědeckých publikací, zatímco společnost ztrácí důvěru v odbornost. Univerzity však nadále zůstávají důležitým hybatelem změn, a právě proto je potřeba, aby vysokoškolské instituce identifikovaly zásadní odpovědnosti a závazky vůči společnosti a světu a stvrdily je svými podpisy.

„Masarykova univerzita patřila mezi signatáře původního znění Charty a je to pro nás čest znovu připojit náš podpis. Mezi jeden z klíčových prostředků, jimiž univerzity naplňují svou roli, je internacionalizace a mezinárodní spolupráce ve výuce i výzkumu. A to si musíme neustále připomínat i v této nelehké pandemické době, pokud chceme, aby univerzity celosvětově směřovaly správným směrem,“ upozorňuje prorektor pro internacionalizaci Masarykovy univerzity Břetislav Dančák.

Hlavní novinky