Přejít na hlavní obsah

CEITEC MU získal ocenění v soutěži Firma roku: Rovné příležitosti

CEITEC MU výrazně zabodoval v soutěži Firma roku: Rovné příležitosti 2020 a jako první vědecká instituce v Česku vůbec se umístil na předních příčkách.

Pro 13. ročník byl ústředním tématem management mateřské a rodičovské a flexibilní formy práce se speciálním zřetelem na srovnání situace před pandemií COVID-19 a během ní. V době pandemie COVID-19 se znovu ukázalo, nakolik je téma rovných příležitostí zásadní v mnoha rovinách nejen profesního života – pro zaměstnavatele i zaměstnané.

Ocenění firma roku vyhlašuje Gender Studies, o.p.s. již od roku 2004. Jak říká ředitelka Gender Studies, o.p.s. Helena Skálová, téma rovných příležitostí se považuje v kontextu trhu práce, pracovního uplatnění, pracovních podmínek a kultury na pracovišti za jednu ze stěžejních otázek genderové rovnosti. Do letošního ročníku se přihlásily firmy a organizace s celkovou zaměstnaneckou populací čítající téměř 30 tisíc lidí. Součástí hodnocení byl letos průzkum ve vybraných organizacích, kterého se zúčastnilo téměř 1 500 respondentek a respondentů a ze kterého se podařilo získat unikátní data o nástrojích pracovní flexibility a podpoře slaďování a well-beingu z pohledu zaměstnankyň a zaměstnanců.

Porota pozitivně hodnotila šíři opatření, ucelený program pro dosažení excelence pracovního prostředí a strategické dokumenty organizace, v nichž jsou detailně zakotveny principy genderové rovnosti, včetně gender mainstreamingu. Díky aktivitám pro slaďování pracovního a osobního života prostřednictvím flexibilní pracovní doby, home office, nadstandardního volna a návratových grantů organizace dosahuje výrazné podpory nejen rodičů a vytváří příznivé prostředí pro dřívější návrat z mateřské a rodičovské. Porota také oceňuje aktivní začleňování zahraničních zaměstnaných a propracovaný genderově senzitivní nábor, v němž nechybí systematické vyhodnocování dopadu a školení nevědomých předsudků.

„Přihlásit se do soutěže o ocenění Firma roku a nechat nezávislou komisi zhodnotit naše politiky, programy, opatření a benefity, které našim zaměstnancům a zaměstnankyním nabízíme, pro nás byla veliká výzva a nová zkušenost. Zpráva, že jsem se umístili na jedné z vítězných pozic pro nás byla obrovským překvapením a současně oceněním naší práce a úsilí mnoha lidí, kteří CEITEC dělají takový, jaký je,“ uvedla Martina Pokorná, zástupkyně ředitele pro administrativu CEITEC MU.

„Chceme, aby CEITEC byl nejen silná vědecká instituce s mezinárodně uznávanými výsledky, ale také komunitou vyznačující se určitou vnitřní kulturou. Před pěti lety jsme si vytyčili strategický cíl, že CEITEC bude institutem s férovým a přátelským prostředím. Zdá se, že se nám to daří,“ dodal ředitel institutu Jiří Nantl.

Hlavní novinky