Přejít na hlavní obsah

Absolventi brněnské farmacie získali po 60 letech diplomy z Masarykovy univerzity

Při promocích převzala diplomy s logem MU první stovka absolventů Farmaceutické fakulty.

Absolventi Farmaceutické fakulty převzali dnes diplomy s logem MU.

Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity má první stovku absolventů, kteří dnes převzali diplomy s logem MU. Z dnešní promoce jsou tak první absolventi oboru farmacie na Masarykově univerzitě od roku 1959, kdy bylo studium tohoto oboru přesunuto do Bratislavy.

Všichni dnes promovaní začali své pětileté magisterské studium ještě pod hlavičkou Veterinární a farmaceutické univerzity, jíž byla fakulta součástí až do července 2020, kdy se na základě dohody obou vysokých škol přesunula zpět na Masarykovu univerzitu.

Jedna z čerstvých absolventek farmacie na MU Kateřina Valentová.

„Jsem moc ráda, že se přesun fakulty stihl uskutečnit ještě za mého studia a mohu se tak prezentovat diplomem z Masarykovy univerzity. MUNI má skvělé jméno jak u nás, tak i v zahraničí, takže věřím, že diplom z MUNI otevře studentům dveře k mnoha pracovním příležitostem,“ prozradila jedna z čerstvých absolventek Kateřina Valentová. Po studiu se chce uplatnit v oblasti klinických studií léčiv, které možná v budoucnu spojí s postgraduálním studiem na Lékařské fakultě MU.

Právě spolupráce s ostatními fakultami MU, zejména Lékařskou a Přírodovědeckou, budou podle Valentové pro studenty farmacie do budoucna přínosem. „Dalším velkým milníkem bude přesun Farmaceutické fakulty na kampus, díky kterému se bude moci spolupráce s těmito fakultami ještě prohloubit,“ míní Valentová, která v době studií stála také v čele Unie studentů farmacie. „Studentský spolek studentů farmacie snad též získá vhodné prostory, o které po přesunu přišli, v nichž budou moci studenti trávit svůj volný čas mezi výukou,“ upřesnila.

„Smekám přede všemi, kteří se na přesunu fakulty pod MUNI podíleli,“ zdůraznila. Jako nejtěžší pak hodnotí letní semestr v roce 2020, kdy celý svět ovládla pandemie nemoci COVID19 a nikdo nebyl připraven na převedení výuky do online prostoru. Navíc jako mnoho jejích spolužáků během semestru pomáhala v lékárnách, které se potýkaly s nedostatkem lékárníků a větším objemem práce.

Přesto stejně jako desítka dalších dnes promovaných absolventů farmacie zvládla studium s červeným diplomem. Samotný přesun byl podle ní určitě velmi organizačně náročný, ale jí, tehdy jako studentky čtvrtého ročníku, se příliš nedotkl.

Děkan Farmaceutické fakulty MU David Vetchý čerstvým absolventům připomněl, že je znalosti a dovednosti, které studiem získali předurčují k tomu, aby pomáhali lidem chránit a udržovat jejich zdraví, zmírnit jejich nemoci a utrpení. „Jako od zdravotnických profesionálů od vás vaši kolegové a široká veřejnost očekávají kvalitně odvedenou odbornou práci, přístup respektující přání a potřeby pacientů, důstojnou reprezentaci stavu a zvyšování prestiže naší profese,“ zdůraznil děkan.

Spolu s absolventy českého magisterského studijního programu si dnes v aule Masarykovy univerzity v budově Právnické fakulty převzal diplom i absolvent anglického magisterského studijního programu.

Na Farmaceutické fakultě MU studuje aktuálně přibližně 800 studentů, a fakulta je tak aktuálně nejmenší z celkem deseti fakult Masarykovy univerzity.

Hlavní novinky