Přejít na hlavní obsah

Rektor prezentoval zkušenosti MU na evropských Dnech výzkumu a inovací

Na evropských Dnech výzkumu a inovací, hlavní výroční akci Evropské komise v oblasti výzkumu a inovací, vystoupil 24. června v online panelové diskuzi jako jeden z hlavních řečníků rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Akce představila nejen špičkovou vědu, ale zaměřila se i na diskusi o celkovém pojetí a veřejné politice v oblasti vědy, výzkumu a inovací (VaVaI). „Na online konferenci tak byla i politická reprezentace EU a členských států, zástupci průmyslu a podnikatelů a odborná a laická veřejnost,“ upřesnil ředitel Strategického projektu MU 2021+ David Póč.

Podle něj je Masarykova univerzita úspěšná právě díky tomu, že dokáže synergicky využívat různé nástroje, a tedy strategicky řídit oblasti VaVaI a přitáhnout špičkové projekty v rámci EU - například Teaming či ERC projekty.

Rektor Martin Bareš ve svém vystoupení potvrdil, že se Masarykově univerzitě v posledních letech díky dlouhodobým strategickým plánům podařilo vytvořit prostředí umožňující řízení velkých projektů.

„Strukturální fondy EU umožnily masivní investice do infrastruktury a příchod výzkumníků ze zahraničí, a na toto navázala synergicky Masarykova univerzita právě projekty jako je ERC či Teaming,“ uvedl Bareš.

Příkladem jsou podle něj CEITEC, RECETOX a Simulační centrum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, což je v Evropě velmi ojedinělý projekt supermoderní simulační nemocnice, vybavené hi-tech simulátory, zdravotnickými zařízeními, 3D simulacemi a dalšími výukovými modely.

„Možnost plně využívat synergie mezi jednotlivými programy je na Masarykově univerzitě založena na kombinaci jasné vize a komunikace jak uvnitř univerzity, tak s vnějšími partnery. Jedině s těmito předpoklady lze úspěšně realizovat velké infrastrukturní či vědecko-výzkumné projekty,“ zdůraznil.

Schopnost strategického řízení, vzájemné komunikace uvnitř univerzity a cílená podpora excelentního výzkumu postavily Masarykovu univerzitu na pozici nejúspěšnější výzkumné organizace v České republice s téměř 120 projekty z evropského programu Horizont 2020. „Nejlepším příkladem by mohlo být právě centrum RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, které přilákalo jeden ze dvou Teamingových projektů v Česku v roce 2019,“ dodal rektor.

Masarykova univerzita se tak podle něj stala součástí mnoha stabilních špičkových evropských sítí a konsorcií. „Posílili jsme naše mezinárodní vztahy, podpořili systém regionálních inovací, vytvářeli nová pracovní místa. Máme programy pro další podporu inovativního prostředí, jako je Grantová agentura Masarykovy univerzity. Chceme tak dát mladým výzkumníkům příležitost růst nebo přivést transformační osobnosti,“ řekl rektor.

Podle něj je důležité umět sestavit jasnou a silnou strategickou vizi, v níž jsou identifikovány oblasti se silným potenciálem, které mohou být dále rozvíjeny. „Není moudré a efektivní usilovat o dokonalost ve všech oblastech. Je zásadní zaměřit se na silné stránky, rozvíjet svůj potenciál a vytvořit ekosystém, který by tento potenciál podporoval,“ dodal Bareš.

 

Hlavní novinky