Přejít na hlavní obsah

Studenti vyzráli na kovid. Povídali si on-line

Pouze studenty Filozofické fakulty měly oslovit anglické debatní skupiny. V jarním semestru se ale jejich obliba rozšířila na téměř celou Masarykovu univerzitu.

Tereza Šmilauerová, jedna z organizátorek debatních setkání.

Celý semestr, každý všední den a v sobotu probíhala setkání projektu s názvem KAA – covid support group, který podpořila Filozofická fakulta z programu pro podporu studentské činnosti zaměřené na rozvoj komunit. A přesně k tomu také došlo. Setkáními prošla přibližně stovka studentů MU, nejen z Filozofické, ale i z Lékařské, Přírodovědecké, Pedagogické a Ekonomicko-správní fakulty. 

Pondělní setkání měla od března do konce května na starosti Tereza Šmilauerová s kolegyní. A právě pondělky byly asi nejméně formálními setkáními. „V pondělí jsme měli den bez témat, nechali jsme na studentech, o čem se chtějí bavit. Mohli nám představit zemi, ze které pochází, co mají rádi, mluvili jsme o tom, jaké je bydlení na kolejích a v České republice,“ popisuje program doktorandka, která byla jednou z organizátorek projektu.

„Před začátkem dalšího semestru v online režimu jsme viděli tu špatnou situaci studentů. Těšili se na vysokoškolský život, na zážitky a potkávání se, společné debaty po hodinách i v kavárnách po škole. Nic z toho se dít nemohlo, a proto vznikly naše debatní skupiny. Chtěli jsme studentům částečně nahradit univerzitní prostředí a dát jim neformální prostor k povídání i mimo vyučovací hodiny,“ vysvětluje Tereza s tím, že hlavní cílovou skupinou setkání byli anglicky mluvící studenti na výměnných pobytech.

Po neformálních pondělcích se v úterý hrály on-line hry, ve středu se mluvilo o kultuře, filmech a seriálech, ve čtvrtek se střídal diskusní klub se čtenářským, v pátek přišli na řadu hrdinové v role-playing games, v sobotu šlo třeba i o individuální hovory. Vše v režii doktorandů Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty MU. „Byl to takový projekt studenti, studentům. Jsme sice pedagogové a vedeme přednášky nebo semináře, ale jako studenti – doktorandi – máme k běžným studentům blízko, nejen věkově,“ vysvětluje Tereza.

Po počátečním nadšení ze zájmu o setkání si všichni také uvědomili, že ty nejvíce izolované studenty, kterým chtěli pomoci primárně, bohužel neoslovili. „A to právě kvůli izolaci a jejich neochotě se v online prostoru potkávat. Věřím ale, že mnoha dalším, kteří se chtěli zapojit a potkat, jsme studium zpříjemnili, že se díky našim setkáním seznámili lidé z různých kateder i fakult univerzity,“ dodává doktorandka.

Pořadatelé si jsou vědomi toho, že klub byl pouze řešením pro období, kdy kvůli epidemii koronaviru bylo téměř vše uzavřeno. Dobrý nápad, jak v online světě obohatit studentský život. Normálnímu životu, setkávání se tváří v tvář ale konkurovat nechtějí a věří, že pro nový semestr už další setkání nebudou muset plánovat.

Hlavní novinky