Přejít na hlavní obsah

Studentky MU nechaly české děti poslat loutky ze světa do Brna

Brněnské Divadlo BARKA, Ligu vozíčkářů a české děti ze všech koutů světa propojily ze své pracovní stáže v Aténách učitelky a studentky Masarykovy univerzity.

Druhák z projektu spolku Krajánek ve světě se svojí loutkou.

Do Divadla BARKA doputovaly během posledních měsíců naprosto originální loutky od českých dětí, které se účastnily online výuky spolku Krajánek ve světě. Jejich učitelkami byly studentka Filozofické fakulty MU Běla Šebestová a studentka Pedagogické fakulty MU Anna Odvárková. Ty projekt distanční výuky spolku Krajánek ve světě určený českým dětem žijícím po celém světě realizovaly z pracovní stáže v Athénách.

„Málokdo uvažuje nad tím, jak si české děti, které žijí dlouhodobě v zahraničí, udržují svůj rodný jazyk a vztahy se zemí původu. A právě v rámci spolku Krajánek ve světě se mohli někteří prvňáci a druháci  účastnit naší online výuky, do které jsme vložili i téma hendikepu. Povídaly jsme si o různých formách postižení, ale protože jsme z Brna, představily jsme jim i bezbariérové Divadlo BARKA, které už téměř  třicet let poskytuje prostor pro tvorbu lidem s hendikepem i bez něj,“ popisuje Anna Odvárková výuku a nápad, od kterého už nebylo daleko k naprosto unikátní podpoře kvůli pandemii zavřeného divadla. „Herci a diváci jsou srdcem, díky kterému divadlo tepe. Rozhodli jsme se ho v době, kdy bylo zavřené alespoň symbolicky oživit. Děti vyrobily vlastní loutky a na ozdobených papírových lodičkách je poslaly divadlu pro radost,“ vysvětluje motivaci k akci Běla Šebestová.  

Divadlo s učitelkami od začátku úzce spolupracovalo. Dětem poskytlo například videoprohlídku zákulisí a do jedné z hodin se připojila i herečka a mluvčí Ligy vozíčkářů Ladislava Blažková, která dětem vyprávěla o životě na vozíku. V ostatních hodinách online výuky spolku Krajánek ve světě si děti vyzkoušely mimo jiné znakovat prstovou abecedou, číst Braillovo písmo, nebo se učily, jak s lidmi s postižením komunikovat. Dozvěděly se také něco o Downově syndromu a poruše autistického spektra. „Bylo pro nás výzvou dětem celé téma handicapu přiblížit,“ shodují se učitelky. Do projektu se zapojily i tři žačky z České asociace v Řecku, které si mimo jiné na vlastní kůži vyzkoušely, jaké je to pohybovat se v neznámém prostoru jako nevidomý.

Lodičky s loutkami mezitím doputovaly do BARKY a odpověď na sebe nedala dlouho čekat. Divadlo děti potěšilo videem loutek procházejících se po hledišti i pódiu.

Učitelky Běla Šebestová a Anna Odvárková navíc aktivitu přihlásily ho do soutěže Srdce s láskou darované, která podporuje tradiční hodnoty, týmovou spolupráci a mezilidské vztahy a porota projektu udělila „Zvláštní cenu za šíření myšlenky v zahraničí“.

Projekt distanční výuky spolku Krajánek ve světě je určen českým dětem žijícím po celém světě. Význam má zejména v místech, kde neexistuje česká škola ani krajanský spolek, který by výuku českého jazyka zajistil. Ve školním roce 2020–2021 byly otevřeny pilotní třídy na úrovni 1. a 2. třídy základní školy. Výuky se účastní děti především z bilingvních rodin z různých koutů světa, které doma, ve škole a v rámci svých mimoškolních aktivit běžně hovoří několika jazyky. A právě pro ně i jejich rodiče je podpora češtiny a vazba na Českou republiku nesmírně důležitá.

Hlavní novinky