Přejít na hlavní obsah

Krev je esencí života. Část kampaně pro Brno vznikla v dílně MU

Krev – esence života. To je název kurzů a výukových programů pro školáky a středoškoláky, které pro město Brno vytvořilo Vědecké výukové centrum Bioskop při Masarykově univerzitě.

Město se už přes půldruhého roku snaží v kampani Daruj krev pro Brno upozornit na to, jak je pro zdravotnictví důležité bezpříspěvkové dárcovství krve a krevních složek. Další aktivity směřují k náboru dobrovolníků do registru dárců kostní dřeně v Brně, protože každý dárce může přispět k záchraně lidského života.

„Novinkou v kampani je výukový program vytvořený přímo na míru starším žákům a středoškolákům. Ti se díky němu dozví více o významu krve a dárcovství. Prakticky si vyzkouší křížovou zkoušku krevních skupin, mikroskopování nebo provádění základní diagnostiky z krevních nátěrů,“ vysvětlil náměstek primátorky Petr Hladík.

Výukový program město podle něj nabídlo všem brněnským základním a středním školám, které si ho mohou objednat za zvýhodněnou cenu – hradí se pouze lektorné. „Délka kurzu pro žáky 2. stupně základních škol je 120 minut, pro studenty středních škol 180 minut,“ upřesnil Hladík.

Garantem a tvůrcem programu je Vědecké výukové centrum Bioskop, zřízené při Masarykově univerzitě. Centrum disponuje odborným zázemím, jako jsou laboratoře či přístrojové vybavení, a odbornými lektory se zkušenostmi s prací v moderní laboratoři, stejně jako s prací s dětmi i studenty.

„V Bioskopu nabízíme dětem možnost, aby praktickou a zábavnou formou poznaly člověka, přírodu a přírodní jevy a nahlédly pod pokličku vědy. Věříme, že tato praktická zkušenost například s tím, co je to krev, k čemu slouží a jak v našem těle funguje, přispěje k tomu, aby se k dárcovství v dospělosti samy připojily,“ uvedl předseda vědecké rady Bioskopu Lumír Krejčí z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Město Brno chce pomocí kampaně motivovat občany k tomu, aby se stali dárci krve nebo krevních složek. Nabádá také, aby se lidé zapsali do registru dárců kostní dřeně. V tuzemsku totiž podle odhadů chybí 100 tisíc dárců krve. Přitom každý z nás potřebuje za svůj život průměrně pětkrát krevní transfuzi a čtrnáctkrát lék vyrobený z krve.

Informace o kampani Darujme krev pro Brno najdete na webu www.darujmekrev.brno.cz.

O Vědeckém výukovém centru Bioskop si více přečtěte na stránkách https://bioskop.muni.cz/

Hlavní novinky