Přejít na hlavní obsah

Covid-19: Souhrn aktuálně platných pravidel na MU

Masarykova univerzita přehledně informuje o nejdůležitějších preventivních opatřeních týkajících se výuky a provozu univerzity.

Souhrn aktuálně platných pravidel na MU

Systém O-N-T:
Očkování – Nemoc – Testování je způsob, jak může člověk prokázat, že splňuje požadavky pro vstup do zaměstnání, školy nebo provozovny služeb.
Stojí na třech základních pilířích: očkování, testech a prodělaném onemocnění covid-19.

Budovy MU
O-N-T zaměstnanci – pouze po příjezdu ze zahraničí
O-N-T studenti – po příjezdu ze zahraničí a pro účely ubytování 

Ochrana dýchacích cest
Budovy VŠ – respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének.

Výjimky:
→ zpěv, tělocvik
→ usazený student v učebně (včetně výuky v laboratořích apod.)
→ vyučující v průběhu vyučování
→ zkoušející a zkoušený, je-li rozestup min. 1,5 metru
→ zaměstnanci na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka

Vše se i nadále řídí aktuálně platným Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR – čl. 3.  

Dle semaforu MU je počet studujících současně přítomných na prezenční výuce omezen na 150.

Dle místních podmínek, momentálního výskytu nákazy apod. může děkan, ředitel VŠ ústavu nebo vedoucí jiné součásti MU v odůvodněných případech rozhodnout o povinnosti nosit respirátor i nad rámec výše uvedených pravidel.

Koleje
O-N-T studenti – povinné testování každých 7 dnů

→ ochrana dýchacích cest ve společných prostorách
→ reflexe podmínek pro příjezd ze zahraničí

Také pro koleje platí aktuálně platné Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – čl. 18.  

Knihovny
→ 1 čtenář na 10 m2 plochy
→ rozestupy 1,5 metrů

Pro knihovny platí aktuálně platné Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – čl. 1 

Shromažďování a veřejné akce
→ u veřejných akcí omezení počtu osob
→ rozestupy
→ ochrana dýchacích cest
→ povinnost kontrolovat ONT

Při shromažďování a veřejných akcích je třeba se řídit aktuálně platným Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR – čl. 12, 13

Příjezd ze zahraničí (nejen cizinci)
→ zamezení vstupu do budov bez splnění podmínek
→ země rozděleny do 5 skupin
→ povinnost hlásit návrat v INET i IS

Ochranné opatření k ochraně před zavlečením onemocnění covid-19, týkající se cestování, příjezdu či návratu ze zahraničí, které vydalo MZČR, lze najít zde.

Informujte se o dalších důležitých opatřeních, prohlédněte si Seznam zemí podle rizika

Souhrn aktuálně platných pravidel na MU najdete na webu MU. Opatření Masarykovy univerzity se vztahují také k platnému Opatření Vlády ČR

Hlavní novinky