Přejít na hlavní obsah

Prst nebo obličej? Starší lidé v biometrii tápou

Chování lidí při používání biometrických metod zkoumali sociologové z Masarykovy univerzity.

Hlavní řešitelka projektu za MU Marcela Petrová Kafková.

Kolikrát jste otevřeli svůj telefon otiskem prstu? Poslali jeho pomocí platbu do banky, využili ho pro vstup na pracoviště. Nebo se skenem obličeje identifikovali na letišti? Prostě využili jednu z možností technologie s názvem biometrie. Znalosti o biometriích zjišťovali výzkumníci z Fakulty sociálních studií MU

Na projektu Technologické agentury ČR s názvem Průzkum a edukace občanů České republiky v oblasti biometrie pracují nejen vědci z FSS, ale i Vysokého učení technického v Brně, kteří zajištují technologickou stránku a Ústavu státu a práva Akademie věd ČR. Figurují v něm jako aplikační garanti pracovníci Krajského ředitelství Policie Jihomoravského kraje a Úřadu pro ochranu osobních údajů. Sociologové z MU již svůj výzkum dokončili, přesto je ještě čeká mnoho práce v oblasti metodiky a edukace. Projekt by měl být ukončen v prosinci letošního roku.

„Biometrické metody totiž zažívají doslova boom, různé čtečky otisků prstů se objevují v mobilních telefonech, počítačích, osobních dokladech, počítá se s nasazením na bankomaty. Biometrické informace jsou ukládány v osobních dokladech i cestovních pasech. Navíc pandemie covid zavádění ICT technologií dost akcelerovala, takže se s biometriemi setkáváme více, než kdy dříve. Účet v bance si můžete založit bez osobní návštěvy, banka ověří vaši totožnost prostřednictvím mobilu, který naskenuje váš obličej z několika stran,“ říká člen výzkumného týmu Tomáš Doseděl z Fakulty sociálních studií MU s tím, že hlavním cílem projektu bylo zjistit, které socio-demografické skupiny jsou ohroženy neznalostí moderních biometrických metod zabezpečení a tyto skupiny pak informovat a vzdělávat.

Sociologům na jejich otázky nakonec odpovědělo 2341 dospělých a 363 dětí a mladých do 18 let. „Výzkum je uzavřený, dat máme dostatek,“ konstatuje hlavní řešitelka projektu za MU Marcela Petrová Kafková. Z výzkumu například vyplývá, že znalosti lidí o biometrických metodách a bezpečném chování na internetu jsou v podstatě konstantní do věku 49 let. Ovšem po dosažení věku 50 let se znalosti začínají lámat směrem dolů. „Opravdu nás toto zjištění nemile překvapilo. Dnešní padesátníci maturovali okolo roku 1989 a v podstatě po celou svou pracovní kariéru se s výpočetní technikou setkávají. Jedná se o lidi, kteří aktivně působí na trhu práce, kde se s moderními technologiemi pracují a ještě nejméně 15 let na trhu práce budou,“ hodnotí jeden výstup výzkumu Petrová Kafková.
Dalším zjištěním je, že mírně horší znalost biometrických metod a bezpečného chování na internetu mají v seniorském věku ženy než muži, ženy přitom v seniorském věku více technologie s biometrií používají a jsou tedy rizikovými uživatelkami. Jako kompenzátor věkové nevýhody pak podle výzkumu funguje vzdělání, kdy i starší respondenti s vyšším vzděláním mají znalosti na úrovni mladších.

Nestačí ale připravit několik kurzů pro seniory a považovat problematiku biometrií za vyřešenou. V následném vzdělávání o biometriii je podle Petrové Kafkové potřeba myslet i na skupinu dětí a mládeže do 18 let. „Téměř všichni dnes odemykají své telefony nejen otiskem prstu, ale třeba i skenem obličeje, ovšem vůbec netuší, co to biometrie je, jak funguje a jaká rizika přináší,“ doplňuje socioložka s tím, že obrovskou roli u této skupiny hraje region. „Jinak používají, nebo se setkávají, s biometrickými znaky děti z Prahy, které mají smartphony a zažily kontrolu pomocí biometrických znaků na letišti a jiné zkušenosti mají děti z malých obcí.“

Projektový tým z Fakulty sociálních studií vypracoval zprávu z výzkumu a nyní pracuje na ukázkové hodině pro střední školy, metodických materiálech pro učitele, přípravě workshopů a seminářů pro různé cílové skupiny. Chystá i krátkou edukační brožuru pro širokou veřejnost, která by mohla být dostupná na úřadech nebo místech, které dokumenty s biometrickými údaji vydávají nebo tuto technologii používají.  

 

Hlavní novinky