Přejít na hlavní obsah

Cenu rektora získali vynikající pedagogové, medaile pak osobnosti

Při slavnostní akci Zahájení akademického roku 2021/2022 předal rektor MU ceny vynikajícím pedagogům a zároveň vyhlásil oceněné Stříbrnou a Bronzovou medailí MU.

Slavnostní akce Zahájení akademického roku.

Studenty, zvláště těch prvních a také druhých ročníků, kteří ještě kvůli epidemii koronaviru neměli možnost poznat Masarykovu univerzitu blíž, pozdravil rektor Martin Bareš ve svém tradičním videoprojevu již před zahájením semestru. Slavnostní zahájení nového akademického roku se pak uskutečnilo ve čtvrtek 16. září v prostorách Augustiniánského opatství v Brně.

Rektor udělil tři ceny pro vynikající pedagogy. „Všem oceněným pedagogům velice děkuji za jejich práci a úsilí ve výuce, velmi si toho vážím,“ uvedl ve svém projevu.  

Jan Böhm, Irena Hůlková a Petr Liška získali Cenu rektora pro vynikající pedagogy.

Cenu rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy v oblasti přírodních věd a lékařství získal Petr Liška z Přírodovědecké fakulty MU.

Petr Liška se zaměřuje na oblast matematické analýzy. Mezi předměty, které vyučuje, patří kromě matematické analýzy také informační technologie ve středoškolské matematice nebo analytická geometrie. Studenti na jeho přednáškách nejvíce oceňují především empatii, flexibilitu a lidský přístup, který jim pomáhá pochopit i náročnější a méně oblíbené matematické oblasti.

Cenu rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy v oblasti společenských a humanitních věd získala Irena Hůlková z Pedagogické fakulty MU.

Irena Hůlková je anglistka, specializuje se zejména na oblast fonologie a fonetiky. Studenti vyzdvihují její lidský a vstřícný přístup, stejně jako její široké znalosti a nadšení pro výuku. Vedle pedagogické činnosti na fakultě připravila a zveřejnila řadu výukových videí na YouTube kanále a Instagramu. Videa jsou zaměřena na často opomíjenou výslovnost a jsou určena nejen pro studenty, ale také pro nejširší veřejnost.

Cenu rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy v oblasti ekonomie a informatiky získal Jan Böhm z Přírodovědecké fakulty a Ekonomicko-správní fakulty MU.  

Jan Böhm se věnuje oblasti statistiky, data miningu, diskrétním deterministickým modelům či simulování finančních modelů. Na Masarykově univerzitě působí na Katedře aplikované matematiky Ekonomicko-správní fakulty a na pracovišti Biostatistika a analýza dat centra RECETOX. Studenti na jeho výuce oceňují především srozumitelnost, s jakou dokáže i složité výpočty a situace vysvětlit.

V rámci slavnostní akce se dále uskutečnilo vyhlášení oceněných Bronzovou medailí MU. Ta se uděluje za dosažení mimořádných výsledků v oblasti vědy a vzdělávání v oborech rozvíjených na Masarykově univerzitě, a dále za mimořádný humanitární počin nebo jiný čin prokazující občanskou statečnost a obětavost. V uplynulém roce se Masarykova univerzita aktivně zapojila do pomoci a boje proti šíření koronaviru. V této souvislosti se rektor Masarykovy univerzity rozhodl udělit bronzovou medaili zaměstnancům a spolupracovníkům univerzity, kteří se významně na činnosti podíleli. „Mluvíme-li o společenské odpovědnosti a roli univerzity, všem třem oceněním v této oblasti chci za celou univerzitu poděkovat, cením si jejich mimořádného nasazení v čase krize, kdy ji svojí prací a obětavostí pomáhali překonat,“ vyzdvihnul zásluhy oceněných rektor. Bronzové medaile získali: 

Jindřich Vobořil, ředitel společnosti Podané ruce.

Jindřich Vobořil ze společnosti Podané ruce (obecně prospěšná společnost)

Jindřich Vobořil patří mezi přední tuzemské odborníky na drogovou problematiku. Je ředitelem Společnosti Podané ruce o.p.s, jež se pod jeho vedením stala jednou ze dvou největších neziskových organizací v České republice v oblasti drogové problematiky. Jindřich Vobořil externě spolupracuje s Katedrou sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Bronzová medaile je udělena za organizaci dobrovolníků při testování zaměstnanců MU. Dále za zřízení kontaktního centra Vlhká pro lidi bez domova během koronavirové krize ve spolupráci s Masarykovou univerzitou a distribuci zdravotnických pomůcek během první koronavirové vlny.

Jiří Uher a Barbora Hauserová, ocenění za vznik MUNI POMÁHÁ.

Barbora Hauserová z Dobrovolnického centra Masarykovy univerzity

Barbora Hauserová působila jako koordinátorka Dobrovolnického centra Masarykovy univerzity. Během své činnosti v prvních měsících organizovala a zprostředkovávala dobrovolnické služby. V druhé vlně koronavirové pandemie se významně podílela na vývoji aplikace pro zprostředkování dobrovolnické pomoci. Bronzová medaile je udělena za činnost při organizaci dobrovolníků Dobrovolnického centra Masarykovy univerzity.

Jiří Uher z Dobrovolnického centra Masarykovy univerzity

Jiří Uher působil jako vedoucí Oddělení vnějších vztahů a marketingu Masarykovy univerzity a jako ředitel Dobrovolnického centra Masarykovy univerzity. Během svého působení na Masarykově univerzitě připravoval a realizoval oslavy 100. výročí Masarykovy univerzity a podílel se na nové kampani pro uchazeče o studium na Masarykově univerzitě. Bronzová medaile je udělena za činnost při vzniku a fungování Dobrovolnického centra Masarykovy univerzity.

Rektor Martin Bareš v závěru svého projevu představil také posledního z oceněných – držitele Stříbrné medaile MU.

Josef Jařab, držitel Stříbrné medaile MU.

Ta se uděluje předním pracovníkům za významná vědecká díla, upevňování významu Masarykovy univerzity, prohlubování spolupráce s tuzemskými i zahraničními institucemi a za zásluhy o rozvoj Masarykovy univerzity. Získal ji Josef Jařab z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

„Poděkovat chci už jen za to, že je tu pan profesor dnes večer s námi. Vůdčí osobnost listopadu 1989, první svobodně zvolený rektor v Československu, dlouholetý rektor univerzity v Olomouci, který se zasloužil o její rozkvět a spolupráci s českými i zahraničními institucemi, mezi které patří i Masarykova univerzita. Ale především pedagog, literární vědec, překladatel a skvělý člověk. Vítejte mezi námi,“ dodal ve svém projevu rektor. 

Hlavní novinky