Přejít na hlavní obsah

Noc vědců MU se odehraje v online prostoru

Na Masarykově univerzitě si letošní program Noci vědců na téma Čas, vnímaný optikou různých vědních oborů, mohou lidé díky online režimu prohlédnout z pohodlí domova. A navíc se k němu opakovaně vracet. 

Poslední pátek v září proběhne v celé Evropě Noc vědců. Na MUNI se diváci můžou těšit na dvanáct vědeckých videí, která doplní podcasty. Cílem Noci vědců je bořit mýty o vědcích a vědkyních jako lidech zavřených v laboratořích a ukázat nejširší veřejnosti, že vědci jsou „obyčejní lidé“, kteří dělají práci přínosnou pro každého z nás, dokážou ji poutavě představit, ale také se dovedou bavit. 

Jedním z důvodů kromě nepředvídatelnosti vývoje pandemie byla i snaha připravit co nejkvalitnější obsah, což se povedlo. Díky včasnému rozhodnutí byla univerzita schopna zajistit velice kvalitní celouniverzitní program obsahující vědeckopopularizační videa, doplněná o podcasty ze všech deseti fakult a dvou pracovišť.

Nespornou výhodou online formy je i její využití nejen v průběhu akce. Lidé se totiž můžou k podcastům a videím kdykoliv později vrátit a znovu je zhlédnout. Jiné vzdělávací instituce účastnící se Noci vědců přistupují k formě různými způsoby, nicméně MU díky své velikosti musela charakter programu plánovat s velkou časovou rezervou, proto účast vědců z univerzity i přes příznivější situaci zůstává stále pouze v online podobě.

Vědci Terezie Mandáková a Milan Pouch z výzkumného institutu CEITEC

Vědkyně Terezie Mandáková s kolegou Milanem Pouchem z výzkumného institutu CEITEC MU tak například připravili video, ve kterém ukáží, jak vědci pracují na tom, aby se lidem dobře žilo na světě i v roce 2050. Lidé by si totiž měli uvědomit, že veškeré aspekty našeho života ovlivňují rostliny: od jídla, které jíme, přes oblečení, které nosíme, materiály, které používáme, kyslík, který dýcháme, až po léky, které užíváme. Rostliny jsou tedy zcela nezbytné pro existenci člověka na Zemi – bez rostlin by na Zemi nebyl život.

Jednou z virtuálních přednášek bude také program přírodovědecké fakulty nazvaný Vzhůru do minulosti bez stroje času. Paleoekolog v něm ukáže, proč ho zajímá podoba přírody v minulosti. Její vzhled dovozuje ze zbytků organismů, které žily na daném místě a v daném čase. Informace uložené o vývoji přírody v minulosti nám totiž také napoví, co lze očekávat v budoucnosti.

Ve videu nazvaném Když opravdu jde o čas aneb Vládci času na porodním sále zase představí odborníci z lékařské fakulty práci anesteziologa na porodním sále a jeho roli v péči o ženu i novorozence. A ukážou, kdy jde u císařského řezu o každou vteřinu a jak to udělat, aby nekonečné chvíle v bolesti vypadaly jako okamžik.

Hlavní novinky