Přejít na hlavní obsah

Úvodní přednáška konference bude v režii Jana Švejnara

30. výročí založení Ekonomicko-správní fakulty MU oslaví ekonomové debatou o budoucnosti společnosti a ekonomiky. 

Ekonomicko-správní fakulta MU.

Jak se za posledních 30 let proměnil pracovní trh, ekonomika, business a jak bude vypadat za dalších 30 let? O tom budou diskutovat odborníci a studenti na konferenci, kterou Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity připravila u příležitosti 30. výročí svého založení. Konferenci, která se uskuteční 30. září 2021 v prostorách fakulty, otevře přednáška uznávaného ekonoma a spoluzakladatele CERGE-EI, Jana Švejnara.

„Letošní oslavy 30. výročí jsou příležitostí k zastavení a ohlédnutí se zpět do minulosti. Svůj pohled však chceme upírat především do budoucnosti. Je sice důležité to, jací jsme, ale zajímá nás především, jací můžeme být. Chceme být fakultou, která připravuje studenty pro povolání budoucnosti, kdy budou klíčové flexibilita, schopnost kritického myšlení a analýzy a práce s informacemi,“ uvedl děkan Ekonomicko-správní fakulty MU, profesor Jiří Špalek.

Vedle profesora Švejnara, který působí mimo jiné na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, přijali pozvání také lídři z businessu a veřejné sféry. Nebudou chybět ani úspěšní absolventi fakulty jako například Marek Třeška, výkonný ředitel firmy HARTMANN-RICO, či Dana Kovaříková, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR. 

Fakulta zajištuje vzdělání v oblasti ekonomie, managementu, financí a veřejné správy aktuálně pro téměř tři tisíce studentů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu. Jako jediná vysoká škola v ČR aktivně využívá při výuce terminál Bloomberg. „Jsme jedna ze dvou českých univerzit v UIC Aliance of Universities for High-Speed Rail. Máme také nejmodernější laboratoř pro ekonomické experimenty,“ upřesnila proděkanka pro vnější vztahy a spolupráci s partnery Sylva Žáková Talpová.

S výstupy vědecké práce fakulty se může veřejnost setkat téměř na každém kroku. Například díky nápadu Jana Žáka z Katedry podnikového hospodářství vznikl prostřednictvím Mezinárodní studentské soutěže MUNISS městský e-shop Brno iD, který elektronizací mnoha služeb usnadňuje život nejen Brňanům, ale i turistům. Odborníci z Ekonomicko-správní fakulty se zapojují také do environmentálních otázek v rámci projektu zaměřeného na monitorování kvality ovzduší v Brně. Výsledky jejich měření umožní určit převládající zdroje a typy znečištění a pomohou zaktualizovat plán zlepšování kvality ovzduší města Brna.

Ekonomicko-správní fakulta vznikla v roce 1990 jako první polistopadová fakulta Masarykovy univerzity. Výuka byla zahájena v září 1991 v budově bývalé Cyrilometodějské záložny na Zelném trhu, kde dřív sídlila právnická fakulta. Později se ekonomové přestěhovali do provizorních prostor v Antonínské ulici a v roce 1998 získala fakulta vlastní budovu na Lipové, kde sídlí dodnes.

Hlavní novinky