Přejít na hlavní obsah

Online výuka přes EDUC lektorku romanistiky nadchla

Možnost učit díky EDUCu tandemové online kurzy spolu s učiteli ze zahraničních univerzit zaujala Athenu Alchazidu úplně od začátku. Viděla v této formě učení potenciál do budoucna.

Athena Alchazidu při online výuce.

Athena Alchazidu patří mezi první vyučující z Masarykovy univerzity, která v rámci aliance European Digital UniverCity (EDUC) začala učit pilotní online kurzy už na podzim 2020, kdy spolu s kolegy z univerzit v Pécsi, Ekvádoru a Richmondu, vypsala první dva kurzy tematicky zaměřené na kulturu a společnost zemí Latinské Ameriky a také na původní obyvatelstvo a etnické menšiny v Jižní Americe.

„Vůbec jsme na začátku semestru nevěděli, co od nového formátu výuky očekávat, na konci semestru jsme se ale všichni vyučující jednohlasně shodli, že v EDUC kurzech budeme rozhodně nadále pokračovat, protože to byla úžasná zkušenost nejenom pro nás učitele, ale především pro naše studenty,“ říká Athena Alchazidu.

Přestože bylo v obou kurzech zapsáno okolo dvaceti studentů z MUNI, dvaceti z Pécse a z Ekvádoru, předměty byly pojaty diskusně, což se díky takzvaným break-out rooms v Zoomu dařilo držet po celou dobu výuky, a podle vyučujících byla s každou další hodinou dynamika i průběh debat vždy živější.

„Často se nám stávalo, že jsme večerní výuku přetáhli, třeba i o půl hodiny, jednou dokonce i o hodinu, protože studenti ze zapojených univerzit si chtěli neustále povídat – bylo to pro ně totiž něco úplně nového, že si student z Brna mohl povídat se studentem z Ekvádoru. A při práci v nevelkých týmových skupinách se zdaleka nebavili výhradně jen o zadaném tématu. Několikrát se nám dokonce přihodilo, že jsme s kolegy nahlédli do virtuální místnosti a zjistili jsme, že studenti řeší pandemii a její praktické dopady na každodenní život místních obyvatel,“ směje se Alchazidu.

EDUC nám otevírá úžasné možnosti k rozvoji mezinárodní spolupráce

Na společné kurzy mají vyučující velmi pozitivní zpětnou vazbu. Studenti nejvíc oceňovali to, že mohli se spolužáky ze zahraničních univerzit diskutovat o svém oboru a pracovat na společných úkolech v reálném čase.

Vyučující do výuky navíc často zvali zahraniční hosty, například zástupce etnických menšin. Ti nejprve představili svou kulturu přímo z míst, kde žijí, a pak se studenty debatovali a odpovídali jim na nejrůznější dotazy.

„Studenti byli takto pojatou výukou opravdu nadšení. Svědčí o tom třeba zpětná vazba, kdy se na závěr poslední hodiny přihlásila o slovo zahraniční studentka z Polska, která si kurz zapsala v rámci svého Erasmu na MUNI, a všem nám poděkovala za skvělou zkušenost s novým formátem výuky, který doposud nikde nezažila,“ říká lektorka.

Athena Alchazidu plánuje v EDUC kurzech pokračovat i v budoucnu, teď na podzim bude například vyučovat na Centru jazykového vzdělávání MU sdílené kurzy spolu s kolegy z Pécse a Nanterre. Volně navazující kurzy bude na jaře učit spolu s akademiky z Postupimi a z Cagliari. Do dvou už existujících kurzů se navíc pravděpodobně brzy zapojí i vyučující a studenti z univerzit v Peru a Salvadoru, takže výuka bude mít ještě větší mezinárodní rozměr.

„EDUC přinesl naší univerzitě úžasné možnosti k rozvoji mezinárodní spolupráce a jsem hrozně ráda, že tady takový projekt máme, přesně se trefil do doby, kdy online výuka začala být kvůli pandemii obrovským tématem. Přála bych si, aby si meziuniverzitní kurzy vyzkoušelo co nejvíce studentů i učitelů MU, protože je to úžasná mezikulturní i interdisciplinární zkušenost a člověka to ohromně posune, profesně i osobnostně,“ dodává lektorka z Centra jazykového vzdělávání.

Hlavní novinky