Přejít na hlavní obsah

Digitální aliance EDUC jede naplno, propojí šest univerzit v jednu

Po téměř dvou letech intenzívní práce se od září naplno rozjíždějí aktivity aliance European Digital UniverCity (EDUC), jejíž součástí je Masarykova univerzita spolu s dalšími pěti univerzitami z Francie, Německa, Itálie a Maďarska.

Michal Černý z Filozofické fakulty bude přes EDUC učit online kurz o digitálních kompetencích.

Hlavním cílem aliance European Digital UniverCity (EDUC), která od Evropské unie získala grant ve výši 127,5 milionu korun na tři roky, je intenzivně spolupracovat zejména v oblasti výuky, zavádění moderních výukových metod a posílení výměny studentů a pedagogů. Celý projekt koordinuje univerzita v Postupimi, a kromě MU jsou dalšími členy univerzity v Rennes, v Paříži-Nanterre, v Pécsi a v Cagliari.

Konsorcium vzniklo v roce 2019 ve vůbec první výzvě EU s názvem European Universities Initiative, do níž se přihlásilo celkem 54 aliancí zahrnujících 300 univerzit z celé Evropy. Ve výzvě uspělo 17 konsorcií složených ze 114 vysokých škol, a z českých univerzit uspěla kromě MU jen Karlova univerzita v alianci 4EU+.

„Pro Masarykovu univerzitu je to obrovský úspěch být už od samého začátku součástí prestižní sítě evropských aliancí, které mají vytvářet hlubší evropský vysokoškolský prostor a zároveň silnou konkurenci nejen pro anglosaské univerzity. S EDUCem se našim studentům i zaměstnancům otevírají nové možnosti vzdělávání a já věřím, že nové příležitosti k profesnímu i osobnostnímu rozvoji maximálně využijí,“ řekl rektor MU Martin Bareš.

Díky druhé výzvě EU podobných aliancí v současnosti existuje v Evropě celkem 41 a každá z nich má různé cíle. Některé usilují například o úzkou spolupráci ve výzkumu, jiné o větší angažovanost v občanské společnosti. V EDUCu se všechny aktivity soustředí především na mezinárodní vzdělávání studentů v nejrůznějších formátech, od klasických studijních pobytů přes virtuální mobility až po společně vytvořené studijní programy.

„Být součástí EDUCu je nepochybně jeden z největších úspěchů MU v oblasti internacionalizace. Zároveň je to pro nás ale velká výzva: čeká nás totiž nelehký úkol propojit všech šest univerzit, které mají v součtu přes 150 tisíc studentů a 20 tisíc zaměstnanců, v jednu společnou evropskou univerzitu a vytvořit tak velkou mezinárodní komunitu napříč Evropou,“ přiblížil prorektor pro internacionalizaci MU Břetislav Dančák.

Virtuální meziuniverzitní kampus propojí studenty i učitele

Propojit šest univerzit v jednu pomůže především virtuální meziuniverzitní kampus, kde se budou studenti a učitelé z pěti evropských států potkávat při online výuce. Zatím díky EDUCu a práci desítek lidí vzniklo 37 pilotních online kurzů, celkem jich ale má být přes 100. Seznam nabízených předmětů najdete v online katalogu EDUC kurzů

Většina online kurzů se začne vyučovat až s novým akademickým rokem 2021/2022, někteří studenti MU si však už v jarním semestru mohli zapsat online kurzy italštiny vyučované na University of Cagliari, o které byl nečekaně velký zájem. Od ledna navíc začnou fungovat jazykové e-tandemy pro zaměstnance určené k procvičení angličtiny, francouzštiny, němčiny i maďarštiny.

Online kurzy budou vypisovat všechny univerzity zapojené v alianci včetně MU, kde se do přípravy online předmětů zatím zapojilo téměř 30 učitelů. Například hispanistka Athena Alchazidu z Centra jazykového vzdělávání už ve spolupráci s kolegy z Maďarska, Ekvádoru a USA odučila dva kurzy zaměřené na Latinskou Ameriku. Více o její zkušenosti s EDUCem si můžete přečíst v článku „Online výuka přes EDUC lektorku z MUNI okamžitě nadchla“.

Svůj první EDUC kurz Sports Economics and Policy vyučoval na jaře i Marek Pavlík z Ekonomicko-správní fakulty: „Předmět jsme učili napůl s kolegou z Rennes a zapsalo si ho 26 studentů, většina z nich byla z Rennes a deset z MU. Byla to pro mě velmi zajímavá zkušenost a bavilo mě sledovat kulturní a znalostní odlišnosti obou univerzit. I studenti si výuku pochvalovali, nejvíc však oceňovali, že si díky kurzu připadají částečně jako na Erasmu.“

Marek Pavlík z Ekonomicko-správní fakulty vyučoval na jaře přes EDUC kurz Sports Economics and Policy.

Od října vypisuje nový kurz přes EDUC také Michal Černý z katedry informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě, kde se online výuce a kurzům pro veřejnost věnují už více než deset let. „Budu učit kurz o digitálních kompetencích a už teď se těším, hlavně na výuku v angličtině a na zahraniční studenty. EDUC je něco úplně nového, v čem vidím obrovský potenciál,“ uvedl.

Do budoucna by se do mezinárodní online výuky v EDUCu měly zapojit desítky dalších pedagogů z MU; ti získají finanční i technickou podporu od Centra zahraniční spolupráce MU (CZS MU), které projekt EDUC koordinuje na celouniverzitní úrovni. V nových prostorách CZS dokonce vzniká i učebna pro online a hybridní výuku, která bude pro učitele EDUCu k dispozici celoročně.

Rychlejší administrace mobilit i sdílení výzkumných kapacit

Členství v alianci přinese MU i mnoho dalších výhod, například projekt EDUC-SHARE financovaný z programu Horizon 2020 umožní naplno sdílet výzkumné kapacity členských univerzit. Rozšíří se také nabídka letních škol a vzniknou nové cizojazyčné společné studijní programy, jejichž absolventi získají kromě diplomu z MU také diplom ze zahraničních univerzit.

Také administrace příjezdů a výjezdů studentů se výrazně zrychlí a studenti vyřídí veškeré papírování za jediný týden. Rozšíří se i nabídka výměnných pobytů, například program EDUC Gap Year nově otevírá možnost studovat ve Francii odlišný obor než na MU, a rozšířit si tak své vzdělání i profesní zaměření. Na podzim takto vyjedou do Paříže a do Rennes první studenti ze čtyř fakult Masarykovy univerzity.

Jedním z nich je i Juraj Cigáň, student mezifakultního programu počítačová lingvistika na Filozofické fakultě a Fakultě informatiky MU, který na podzim odjel do Rennes studovat předměty z oblasti Data Science. „Už na střední škole jsem měl problém si vybrat přesné zaměření svého studia, takže mě možnost studovat úplně odlišný program ihned zaujala. Je to skvělá příležitost, jak si rozšířit rozhled i znalosti. A navíc je to velmi příjemná změna po dlouhém lockdownu. Ze zahraničního pobytu jsem zatím nadšený, potkal jsem spoustu zajímavých lidí a už jsem i procestoval okolí. Rozhodně doporučuju.“

Student Masarykovy univerzity Juraj Cigáň vyrazil přes program EDUC Gap Year na semestr do Francie.

Tříletý grant EDUC končí příští rok v září a Evropská unie zatím oficiálně nesdělila, jakým způsobem a na základě jakých kritérií bude existující aliance financovat v dalším programovém období. Je pravděpodobné, že EU automaticky prodlouží granty všem stávajícím aliancím. Také je ale možné, že o další grant budou aliance navzájem tvrdě soupeřit. Vše záleží na nové výzvě, kterou EU otevře v říjnu.

„Evropská unie bude pravděpodobně také chtít stávající aliance rozšířit o nové členy. To pro nás bude další výzva, protože je zřejmé, že spolupráce mezi univerzitami bude muset být mnohem hlubší, než jsme si zpočátku představovali, a že bude do značné míry ovlivňovat všechny sféry univerzitního života. EDUC je však výjimečná příležitost k intenzívní konfrontaci s vysokými školami v zahraničí, která povede k otevření jedinečných možností pro studenty i vyučující,“ řekl ředitel CZS MU Jan Pavlík.

Hlavní novinky