Přejít na hlavní obsah

Ekonomicko-správní fakulta slavila 30 let

Třicet let od svého založení oslavila koncem září ekonomicko-správní fakulta, která vznikla roku 1991 jako první polistopadová fakulta Masarykovy univerzity. Dnešní ESF MU poskytuje ekonomické vzdělání téměř třem tisícům studentů.

Ekonomicko-správní fakulta MU.

U kolébky první polistopadové fakulty MU stáli ekonomicky orientovaní odborníci kolem Ústavu ekonomiky a řízení nevýrobní sféry a vyučující ekonomických disciplín na filozofické fakultě tehdejší Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP).

„Bylo nám jasné, že s pádem komunistického režimu a s přechodem na tržní systém hospodaření vznikne velká poptávka po odbornících. Těch bylo v ekonomické praxi i teorii naprosté minimum,“ vzpomínal první děkan fakulty, profesor Ladislav Blažek.

Podle něj se vznik ekonomicko-správní fakulty nesl v duchu velkého nadšení a spontaneity, což bylo pro tehdejší převratnou dobu typické. „Navíc vznikla velice rychle, od prvního záměru do jejího založení neuplynul ani rok,“ upřesnil Blažek, který na fakultě učil třicet let a po letošním jmenování emeritním profesorem zůstává v kontaktu se studenty jako vedoucí diplomových prací.

Práce a náplň činnosti prvního děkana fakulty se postupně vyvíjela. „Bylo potřeba rychle rozšiřovat řady pedagogů i zaměstnanců administrativy. Kvalifikovaných pracovníků byl nedostatek, takže to nebylo nic snadného. Museli jsme vytvořit a následně rozšiřovat knižní fond, shánět technické vybavení. Do toho jsem řešil výstavbu nové budovy, jejíž financování nebylo banální záležitostí. Šlo o stovky milionů,“ přiblížil tehdejší dění Ladislav Blažek.

Myšlenku zřídit fakultu významně podporoval i tehdejší rektor Milan Jelínek. Jeho návrh na zřízení fakulty schválil Akademický senát MU na podzim 1990 a výuka byla zahájena o rok později v září v budově bývalé Cyrilometodějské záložny na Zelném trhu, kde dřív sídlila právnická fakulta. Rostoucí zájem o studium vedl v následujících letech k prodeji budovy, která nevyhovovala vysokoškolské výuce.

Fakulta pak několik let sídlila v provizorních podmínkách v Antonínské ulici. „Prostředí bylo opravdu silně nevyhovující, ale přežili jsme to. Patrně i díky velkému počátečnímu nadšení celé naší akademické obce. Nová moderní budova v Pisárkách pro nás pak byla zásadní změnou, kterou jsme všichni uvítali,“ uvedl profesor Blažek.

Stavba nové budovy ESF v Lipové ulici.

Díky usilovné práci mnoha pracovníků z vedení univerzity i fakulty se podařilo realizovat smělý projekt: vznikla moderní, na míru šitá budova s užitkovou plochou 10 tisíc metrů čtverečních s náklady přesahujícími 260 milionů korun. Moderní objekt byl dokončen v březnu 1998 a tak se necelých osm let po založení fakulty slavnostně otevřely brány její nové budovy. Realizace zdánlivě jednoduchého plánu – postavit novou budovu – totiž zabrala celých pět let. Stavba nové fakulty začala v létě 1995 na nevyužívaných asfaltových, terasovitě položených plochách v areálu kolejí Masarykovy univerzity v Lipové ulici.

V té době fakulta jako nové insignie používala okřídlené žezlo a medaile s prvním rektorem MU Karlem Englišem, jejichž autorem je akademický sochař Michal Vitanovský. Žezlo zhotovil sochař Pavel Filip. Hlavici žezla tvoří přilba s křídly boha Merkura, patrona ekonomických věd. Medaile má na své lícní straně portrét prvního rektora a významného národohospodáře Karla Engliše. Na rubu medaile najdeme symbolický chrám moudrosti a poznání s citátem vystihujícím podstatu Englišova učení: „Výkonnost, hospodárnost, solidárnost“.

Při oslavách století Masarykovy univerzity se pak ekonomicko-správní fakulta stejně jako ostatní fakulty předloni otevřela absolventům. Kromě expozic a možnosti prozkoumat fakultu s průvodci nabídla v hlavním programu připomenutí důležitých historických událostí, debatu s oceněnými absolventy a přednášku na téma 100 let MU, 100 let české měny. Poté se slavnostní dění přesunulo na brněnské výstaviště, kde oslavy probíhaly ve velkém s ostatními fakultami a univerzitními pracovišti. V rotundě na výstavišti byli rektorem oceněni absolventi ESF – Robert Franče, Stanislav Kutáček, Dita Přikrylová, Lukáš Rozumek a Petr Sklenář.

Poklepání základního kamene nové budovy ESF v Lipové ulici.

Za třicet let existence se fakulta stala respektovanou institucí, která poskytuje kvalitní a moderní vysokoškolské vzdělání v oblasti ekonomie, managementu, financí a veřejné správy téměř třem tisícům studentů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu. Studenti mají možnost absolvovat část svého studia v zahraničí či dokonce tam získat i druhý diplom.

Fakulta připravuje studenty už v rámci studia na mezinárodní oborové zkoušky a certifikáty (ACA, ACCA, CFA, PRINCE2) a další. Aktivně také vyhledává a podporuje nadané studenty v rámci exkluzivní skupiny TopSec. Má i experty na FinTech a další nové obory a jako jediná vysoká škola v ČR aktivně využívá při výuce terminál Bloomberg. „Jsme jedna ze dvou českých univerzit v UIC Aliance of Universities for High-Speed Rail. Máme také nejmodernější laboratoř pro ekonomické experimenty,“ upřesnila proděkanka pro vnější vztahy a spolupráci s partnery Sylva Žáková Talpová.

Za třicet let existence fakulty se na postu děkana vystřídalo pět mužů: profesor Ladislav Blažek byl prvním děkanem v letech 1991 až 1999, profesor Antonín Slaný zastával funkci děkana dvakrát v letech 1999–2004 a 2013–2020, docent Ivan Malý byl děkanem také ve dvou obdobích – 2005 až 2007 a 2010 až 2013, docent Martin Svoboda v letech 2008 až 2010 a od loňska je děkanem profesor Jiří Špalek, který tak hned v prvním roce ve funkci oslaví třicetileté výročí fakulty.

„Letošní oslavy byly příležitostí k zastavení a ohlédnutí se zpět do minulosti. Svůj pohled však chceme upírat především do budoucnosti. Je sice důležité to, jací jsme, ale zajímá nás především, jací můžeme být. Chceme být fakultou, která připravuje studenty pro povolání budoucnosti, kdy bude klíčová flexibilita, schopnost kritického myšlení a analýzy a práce s informacemi,“ uvedl děkan ESF, profesor Jiří Špalek.

Hlavní novinky