Přejít na hlavní obsah

Výstava před rektorátem připomíná 30 let farmacie v Brně

Už třicet let lze studovat obor farmacie v Brně a budoucí farmaceuti tak za studiem nemusí cestovat například do Hradce Králové nebo do Bratislavy. 

Výstava před rektorátem připomíná 30 let farmacie v Brně.

Význam oboru farmacie pro celou společnost představuje výstava, která bude před budovou Rektorátu Masarykovy univerzity k vidění až do 16. listopadu. Na celkem čtyřech panelech za pomoci fotografií a stručných hesel nabízí pohled na to, co všechno se musí stát, aby se z účinné látky stal lék, který lidem pomáhá.

Návštěvník tak nahlédne do procesu vzniku léků od identifikace účinných látek v rostlinách, jejich syntézy v laboratořích, až po nalezení vhodné lékové formy. Opomenuta není ani potřeba testování biologické aktivity látek přírodního i syntetického původu na tkáňových kulturách a následné ověření bezpečnosti léků pro živé organismy.

Připomenuta je důležitost výchovy budoucích profesionálů nejen pro lékárny a farmaceutický průmysl. To vše jsou také oblasti, v nichž Farmaceutická fakulta své studenty vzdělává, a kde posléze nacházejí absolventi uplatnění.

Panely budou před Rektorátem MU až do 16. listopadu.

Historie Farmaceutické fakulty v Brně sahá až do roku 1952, kdy byla jako samostatná fakulta zřízena na Masarykově univerzitě, odkud byla v roce 1960 přesunuta do Bratislavy. O návrat Farmaceutické fakulty do Brna začala skupina brněnských farmaceutů usilovat již v roce 1990. Jejich úsilí bylo završeno 13. listopadu 1991, kdy se konalo slavnostní zahájení výuky na Farmaceutické fakultě na tehdejší Vysoké škole veterinární, inaugurace prvního děkana a imatrikulace posluchačů 1. ročníku.

Farmaceutickou fakultu získala Masarykova univerzita loni zpět po 60 letech na základě dohody s Veterinární a farmaceutickou univerzitou (VFU), která souhlasila s jejím přesunem.

Výuka se zatím stále odehrává ve třech pavilonech v areálu VFU na Palackého třídě v Brně, které si Masarykova univerzita pronajala na pět let. Do budoucna by se pak Farmaceutická fakulta MU měla stát součástí areálu Univerzitního kampusu Bohunice.

Výstava je součástí programu oslav 30. výročí Farmaceutické fakulty v Brně, který vyvrcholí 26. října slavnostním setkáním akademické obce v prostorách fakulty.

Hlavní novinky