Přejít na hlavní obsah

Farmacie slavila 30 let od návratu do Brna

Třicet osobností Farmaceutické fakulty MU ocenil její děkan David Vetchý stříbrnou pamětní medaili za zásluhy na slavnostním shromáždění akademiků, které připomnělo 30 let od návratu studií farmacie do Brna.

Slavnostní shromáždění akademické obce na FaF MU.

Mezi nimi byli také dva zakladatelé farmacie v Brně Rudolf AdámekJan Kovařík, kteří se v roce 1991 významně podíleli na obnovení činnosti Farmaceutické fakulty. „Začalo to už v roce 1990, kdy jsem ve městě potkal profesora Vladimíra Smečku. A řekli jsme si, že by stálo uvažovat o tom, že by se výuka farmacie vrátila zase zpátky do Brna,“ vzpomínal Adámek.

Ten považuje přesun Farmaceutické fakulty v roce 1960 do Bratislavy za nečestný, podlý a zlý počin tehdejší komunistické moci. „To je období, o kterém by se mělo mluvit v souvislosti s akademickými svobodami, protože fakulta byla do Bratislavy přesunuta bez ohledu na přání tehdejších studentů a pedagogů,“ poznamenal k tomu rektor MU Martin Bareš.

Adámek, Smečka a další iniciátoři obnovení studií farmacie v Brně se pak scházeli ve fakultní lékárně v Orlí ulici v centru města. Rudolf Adámek, který pak byl dvanáct let akademickým pracovníkem na Ústavu přírodních léčiv, přišel s nápadem, že by jim mohla pomoci tehdejší Lékařská fakulta.

Děkan FaF David Vetchý předal stříbrné pamětní medaile 30 osobnostem.

Její tehdejší vedení však místo znovuobnovení Farmaceutické fakulty nabídlo jen vznik kabinetu farmacie na lékařské fakultě. „To pro nás bylo nepřijatelné. Proto jsme začali vyjednávat s vedením tehdejší Vysoké školy zvěrolékařské, která byla ochotná nás přijmout. Její rektor, profesor Konrád, nám řekl, že budeme jako farmaceutická fakulta součástí jejich univerzity, přičemž nám poskytli patřičné zázemí,“ uvedl Adámek, který zajišťoval výuku Ekologie lidského zdraví a Farmakognozie.

Úsilí farmaceutů bylo završeno 13. listopadu 1991, kdy se konalo slavnostní zahájení výuky na Farmaceutické fakultě na tehdejší Vysoké škole veterinární, inaugurace prvního děkana a imatrikulace posluchačů 1. ročníku.

Komentované prohlídky Farmaceutické fakulty MU.

„Velmi rád vzpomínám na nevšední zájem studentů, včetně nejnovějších poznatků, které jsem zařadil jak v přednáškách, tak i praktických ukázkách. Za zmínku stojí i skutečnost, že prvopočátek snah o rehabilitaci farmaceutického studia stojí známé cherchez la femme. Byla to moje kolegyně a manželka, která mě přiměla k jednání s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity (MU) o rehabilitaci farmaceutické fakulty a její navrácení do lůna MU,“ vzpomínal další z obnovitelů Farmaceutické fakulty v Brně Jan Kovařík.

Návrat Farmaceutické fakulty pod křídla Masarykovy univerzity se odehrál loni poté, co o jejím přesunu začal hned po nástupu do funkce jednat v roce 2019 rektor Martin Bareš.

Zábavný test při oslavách na Farmaceutické fakultě MU.

„Fakulta za třicet let vychovala na tři tisíce odborníků na farmacii a do pěti let by se měla přestěhovat do nových prostor v Univerzitním kampusu Bohunice,“ podotkl děkan Farmaceutické fakulty MU David Vetchý.

Připomínka 30. výročí návratu studia farmacie do Brna pak pokračovala odpoledním programem, ve kterém nechyběl ani zábavný test studentů FaF a komentované prohlídky prostor fakulty.

Hlavní novinky