Přejít na hlavní obsah

O vedení Filozofické fakulty MU se utkají dvě kandidátky

O post děkanky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity pro funkční období 2022–2026 se uchází dvě kandidátky z Ústavu klasických studií. Kdo v čele fakulty nahradí dosavadního děkana Milana Pola by mělo být známo 10. ledna.

Filozofická fakulta volí novou děkanku.

Filozofická fakulta MU bude volit novou děkanku pro funkční období 2022–2026. Na tento post kandidují dvě ženy: Markéta Kulhánková a Irena Radová. Jedna z nich v čele fakulty nahradí Milana Pola, který filozofickou fakulty vedl od roku 2014.

Markéta Kulhánková působí na Ústavu klasických studií FF MU, kde vyučuje především byzantskou a novořeckou literaturu. Kromě bádání v těchto oblastech se věnuje uměleckému překladu historických textů z byzantského období i současné literární tvorbě, která je tímto obdobím inspirována. Působila také na řadě zahraničních univerzit. O post děkanky se uchází s programem nazvaným VIZE22. Chce, aby fakulta vychovávala kvalitní a cílevědomé absolventy, posílit kvality výzkumů vedených na fakultě, smysluplnou internacionalizaci a ráda by také zvýraznila roli fakulty v rámci univerzity.

Její protikandidátkou je vedoucí Ústavu klasických studií FF MU Irena Radová. Vyučuje zejména starořeckou a římskou literaturu. Vede také cyklus celofakultních přednášek o antické mytologii. Ústav vede od roku 2004, po dvě volební období zastávala na fakultě funkci proděkanky pro příjímací řízení a rozvoj studijních programů. Taktéž působila na několika zahraničních univerzitách. Do kandidatury jde s programem Moderní fakulta otevřená dialogu. Jejími cíli jsou například posílení studijního poradenství, internacionalizace, podpora výzkumné činnosti a společensky prospěšných aktivit studentů.

V pátek 10. prosince se kandidátky zúčastní uzavřené debaty s oběma komorami Akademického senátu FF MU.

Následně ve středu 15. prosince obě kandidátky představí svůj program na veřejném zasedání fakultního senátu. Zasedání se bude konat v hybridní formě, otázky bude možné pokládat osobně i přes MSTeams.

V pondělí 10. ledna poté dojde k vlastní volbě, kde bude rozhodnuto o tom, kdo stane v čele fakulty. Úspěšná kandidátka se stane teprve druhou děkankou fakulty po Janě Nechutové, která tuto funkci vykonávala v letech 1995 až 1998.

Hlavní novinky