Přejít na hlavní obsah

Prezident jmenoval nové profesory. Deset jich je z MUNI

Prezident Miloš Zeman jmenoval na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol 80 nových profesorek a profesorů vysokých škol.

Profesorem byl jmenován i děkan přírodovědecké fakulty Tomáš Kašparovský.

Rozhodnutí prezidenta podléhá kontrasignaci předsedou vlády. Jmenovací dekrety předá ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Celkem 10 nových profesorů působí na Masarykově univerzitě a institutu CEITEC MU.

Seznam jmenovaných profesorů:

doc. MUDr. Blanka ADAMOVÁ, Ph.D.
pro obor: Neurologie
přednostka Neurologické kliniky FN Brno - pracoviště medicíny dospělého věku – LF MU
působí na Lékařské fakultě MU

doc. Mgr. Jan CHOVANEC, Ph.D.
pro obor: Lingvistika konkrétních jazyků (germánské jazyky)
působí na Filozofické fakultě MU - Katedra anglistiky a amerikanistiky

doc. Mgr. Tomáš KAŠPAROVSKÝ, Ph.D.
pro obor: Lékařská chemie a biochemie
děkan Přírodovědecké fakulty MU, působí v Ústavu biochemie

doc. MUDr. Petr KOLÁŘ, Ph.D.
pro obor: Oftalmologie
působí na Lékařské fakultě MU

doc. RNDr. Petr KUBÍČEK, CSc.
pro obor: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
působí na Přírodovědecké fakultě MU - ředitel Geografického ústavu – Sekce věd o Zemi

doc. PhDr. Judita KUČEROVÁ, Ph.D.
pro obor: Hudební teorie a pedagogika
působí na Pedagogické fakultě MU – Katedra hudební výchovy

doc. RNDr. Michal MASAŘÍK, Ph.D.
pro obor: Molekulární a buněčná biologie
působí na Lékařské fakultě MU – vedoucí výzkumné skupiny – Ústav patologické fyziologie

doc. MUDr. Libor PAŠA, Ph.D.
pro obor: Chirurgie
působí na Lékařské fakultě MU- přednosta Kliniky traumatologie Úrazové nemocnice

doc. JUDr. Kateřina RONOVSKÁ, Ph.D.
pro obor: Občanské právo
působí na Právnické fakultě MU jako vedoucí Katedry občanského práva

Štěpánka Vaňáčová.

doc. Mgr. Štěpánka VAŇÁČOVÁ, Ph.D.
pro obor: Molekulární a buněčná biologie a genetika
působí na Přírodovědecké fakultě MU a je vedoucí výzkumné skupiny v Centru strukturní biologie Středoevropského technologického institutu CEITEC MU

Hlavní novinky