Přejít na hlavní obsah

Pedagogická fakulta MU spolupracuje s ministerstvem na reformě

Téma reformy pregraduální přípravy pedagogů, tedy zkvalitnění vzdělávání budoucích učitelů v Česku přivezl v úterý na Pedagogickou fakultu MU ministr školství Petr Gazdík.

Ministr Petr Gazdík při setkání s pedagogy na Pedagogické fakultě MU.

Reforma vzdělávání učitelů představuje důležitou vizi, kterou by se měla příprava budoucích učitelů i samotná učitelská profese v nejbližší době ubírat. Jedním z nejvýznamnějších cílů reformy je vytvoření kompetenčního profilu absolventa, ke kterému by měly v budoucnu směřovat učitelské studijní programy na všech vysokých školách v Česku.

Zástupci Pedagogické fakulty MU se na přípravě reformy podíleli od samého počátku. „Reforma se dotýká mnoha důležitých oblastí, se kterými se fakulta v současné době potýká. V některých případech reforma dokonce přímo vychází ze zkušeností fakulty, jako je tomu například v oblasti spolupráce s provázejícími učiteli během praxí studentů. V současnosti jsou již zástupci fakulty zapojeni do pracovní skupiny, které pomáhají reformu realizovat,“ uvedl děkan fakulty Jiří Němec.

Představení reformy přímo na půdě Pedagogické fakulty MU je nejen potvrzením spolupráce, ale také významným krokem, který pomůže zvýšit povědomí o obsahu a cílech reformy jak mezi zaměstnanci fakulty, tak mezi řediteli škol v Jihomoravském kraji.

Ministr Petr Gazdík a děkan Jiří Němec při setkání na fakultě.

Kromě setkání s pedagogy a představení reformy a cílů v obecné rovině absolvoval ministr Petr Gazdík prohlídku budov a učeben pedagogické fakulty. V roce 1996 tam totiž absolvoval v oboru Učitelství pro základní školy: matematika – zeměpis. Fakulta si pro Petra Gazdíka připravila i ocenění. Za práci na koncepčním rozvoji vzdělávací soustavy, koncepci Vzdělávání pro 21, století, rozvoj celoživotního vzdělávání a reformě financování regionálního školství obdržel Malou bronzovou medaili Masarykovy univerzity.  

Prohlídka Pedagogické fakulty MU.

Hlavní novinky