Přejít na hlavní obsah

Na MU dnes nastupuje 14 zaměstnanců z Ukrajiny

Odborní asistenti, výzkumní pracovníci či lektoři, to všechno jsou pozice, které Masarykova univerzita nabídla akademikům a odborníkům přicházejícím z Ukrajiny. 

Oksana Stupak je nově nyní zaměstnána na filozofické fakultě.

Od dnešního dne jich na univerzitě bude nově působit čtrnáct, ať už na fakultách, ve Výzkumném centru CEITEC MU nebo středisku Teiresiás.

Jednou z nových asistentek je i Oksana Stupak, která dnes nastupuje na Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty MU. Na Ukrajině pracovala nejprve na univerzitě v Donbasu a v září loňského roku se pak přesunula do Kyjeva na Národní pedagogickou univerzitu M. P. Drahomanova. „Od října 2021 do letošního února jsem společně s Markétou Košatkovou, asistentkou Pedagogické fakulty MU, realizovala projekt Modernizace vzdělávacích kurzů s interaktivními digitálními nástroji pro studenty pedagogických oborů. Tak začala už dřív moje spolupráce s Masarykovou univerzitou," přibližuje Stupak.

Filozofická fakulta si ji vybrala z nabídek zprostředkovaných přes MUNI POMÁHÁ na základě její odbornosti a předchozích dobrých zkušeností v rámci Masarykovy univerzity. Oksana Stupak se věnuje ekonomice vzdělávání, andragogice a sociální pedagogice. Ústav pedagogických věd filozofické fakulty teď počítá hlavně s jejím zapojením do výuky, v budoucnu by se pak mohla věnovat systematické podpoře škol, které přijaly ke vzdělávání ukrajinské děti.

 „Jsem velmi vděčná české vládě, všem zdejším občanům a Masarykově univerzitě za podporu ukrajinského lidu. V práci teď vidím jediný problém, kterým je moje nedostatečná úroveň češtiny. Zatím tedy používám angličtinu, ale už jsem se začala učit česky,“ dodává ukrajinská asistentka.

Na Přírodovědeckou fakultu MU míří Svitlana Iemelianova, pracovat bude jako výzkumná pracovnice na Ústavu botaniky a zoologie. Do Brna uprchla na začátku března z Kyjeva, kde působila na Institutu botaniky M. G. Kholodného. „Zaměřuji se hlavně na klasifikaci vegetace, ekologii rostlinných společenstev a biogeografické vzorce vegetace. Ukrajinské vědce významně podporují čeští kolegové, a tak jsem měla příležitost dostat se až sem, na Masarykovu univerzitu. Vděčím za to zejména profesoru Milanu Chytrému,“ vysvětluje Iemelianova.

Na Fakultu sportovních studií MU jako odborná asistentka dnes nastoupila Iryna Mazhak.

Kromě těchto dvou fakult dnes přijímají nové zaměstnance z Ukrajiny ještě fakulta sportovních studií, fakulta sociálních studií a lékařská fakulta.

MUNI POMÁHÁ UKRAJINĚ. Podpořit ukrajinské studenty a akademiky lze prostřednictvím pomoci určené na vzdělávací a humanitární účely. Finanční příspěvek lze poskytnout formou daru přes Obchodní centrum MU. Informace o aktuálně darované částce najdete na webu MUNI POMÁHÁ.

Hlavní novinky