Přejít na hlavní obsah

Nová menza na pedagogické fakultě ukrývá i studentský klub

Až devět hlavních jídel včetně vegetariánských a bezlepkových variant a také oblíbené sushi mají každý den k dispozici strávníci v nově otevřené menze v areálu Pedagogické fakulty MU.

O oběd v nové menze byl hned první den otevření velký zájem.

Dříve stará tělocvična, dnes moderní prostor, kde se dobře vaří. Na pedagogické fakultě otevřela Masarykova univerzita novou menzu. Pro fakultu, její studenty, pedagogy a další zaměstnance je to velká událost, v budovách na Poříčí totiž nikdy menza nebyla.

„Menza nám hodně scházela. Jako studenti jsme různě využívali občerstvení z automatu, nebo jsme chodili do menzy Vinařská. Ale ta je dost vzdálená, a když jsme měli mezi přednáškami jen hodinu, tak jsme cestu a jídlo opravdu zvládnout nemohli,“ vysvětluje student ruštiny a dějepisu Vojtěch Antoš s tím, že až studenti uvidí moderní a vkusné prostředí nové menzy a její nabídku, budou nadšeni. „Devět jídel a minutky jsou opravdu velkým lákadlem. Takový výběr není ani v restauracích, které nabízí polední menu,“ dodává student. 

První den provozu nové menzy zájem studentů o obědy jen potvrdil, již hned po otevření v 11 hodin se u pultu s jídly vytvořila fronta. 

Možnost zřídit menzu na pedagogické fakultě se řešila několik desetiletí. V roce 2015 dokonce požadavek na otevření menzy přímo v areálu fakulty vyšel z ankety mezi studenty a zaměstnanci, která se ptala na témata v rámci připravovaného dlouhodobého záměru.

„Ano. Jednou z častých připomínek, které se v anketě objevily, byla i absence menzy spojená s nedostatečnými možnostmi stravování v okolí fakulty. O rok později se objevila možnost využít gastrovybavení, které měla Správa kolejí a menz již zakoupené, a prostor tělocvičny.  Začala proto vyjednávání s katedrou tělesné výchovy a výchovy ke zdraví, která pro svou výuku tělocvičnu využívala a následovalo složité hledání zdrojů pro financování stavby a příprava projektu. Katedře jsme jako náhradu za přestavbu tělocvičny zrekonstruovali a dovybavili tělocvičnu a venkovní hřiště ve vedlejším areálu a zde nyní konečně otevíráme menzu,“ popsal cestu k novému stravovacímu zařízení děkan pedagogické fakulty Jiří Němec.

Celkové náklady na stavbu přesáhly čtyřicet milionů korun, z toho samotná stavba stála 34 milionů korun a dodávka gastrovybavení představovala částku 3,7 milionu korun. Náklady na realizaci stavby, gastro a interiérového vybavení byly hrazeny z dotace MŠMT s více než 40procentní spoluúčastí MU.

„Při zvažování financování projektů univerzity je vždy potřeba vybírat projekty, které mají smysl a jsou efektivní pro studenty i zaměstnance. A protože vedení pedagogické fakulty přišlo se zajímavými nápady a koncepcí, které na chod fakulty budou mít pozitivní vliv, rozhodli jsme se, že projekt – včetně rekonstrukce vedlejší tělocvičny – si investici zaslouží. Jsem ráda, že se vše povedlo. Týmu okolo pana děkana Jiřího Němce děkuji za nasazení a za to, že do projektu opravdu dali srdce,“ uvedla při otevření nové menzy kvestorka MU Marta Valešová.

Díky spolupráci s architekty vznikl propracovaný a barevný interiér. Unikátní je zejména druhé patro menzy, které tvoří „lávka“ zavěšená ze stropu. Toto druhé patro nese název Studentský klub a obsahuje i pohodlná křesílka, konferenční stolky, a dokonce i několik závěsných křesel. Mimo provozní dobu menzy bude dostupné studentům, kteří zde budou moci trávit volný čas. Prostory menzy jsou samozřejmě doplněny o logo Masarykovy univerzity. Jeho ztvárnění je ale naprosto unikátní, na první pohled si ho možná návštěvníci vůbec nevšimnou, i když prostupuje celým prvním patrem menzy. Autorem architektonického návrhu je architekt Petr Stojan, který spolupracoval na stavbách na několika českých univerzitách, menza pedagogické fakulty je ale jeho první realizací na Masarykově univerzitě.

Součástí stavby je i rekonstrukce dvora fakulty, kde studenti nově najdou terasu s posezením, ale také třeba venkovní pítko. Díky ohleduplnému plánování stavby se podařilo zachovat téměř všechny dřeviny, které zde rostly. Zůstává tak i v roce 2018 zasazený strom Olgy Havlové a také stále ještě mladá třešeň, kterou zasadil Josef Trna ‒ děkan fakulty v letech 2007–2015.

Hlavní novinky