Přejít na hlavní obsah

Předseda evropských regionů debatoval se studenty

Na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity se v úterý konal Místní dialog při Evropském roku mládeže a soudržnosti. Zavítal na něj i předseda Evropského výboru regionů Apostolos Tzitzikostas.

Apostolos Tzitzikostas v první části dialogu hovořil zejména o významu strukturálních a investičních fondů, které jsou prý jedinými evropskými fondy alokovanými skutečně „ve správný čas na správný účel“, což se prokázalo jak při nedávném boji proti pandemii onemocnění COVID-19, tak při adresování uprchlické krize. Přítomní se ale zároveň shodli, že soudržnost je třeba vnímat nejen optikou sdílení finančních prostředků, ale především jako hodnotu.

„Soudržná Evropa je odpovědí na naše problémy a lepší Evropa je lepší odpovědí,“ uvedl Tzitzikostas. Společně s českým zástupcem výboru, Radimem Sršněm, který je i náměstkem ministra pro místní rozvoj a starostou Dolní Studénky, a ředitelkou Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii Vendulou Nováčkovou, se zapojili do Citizen dialogu, tedy debaty se studenty při příležitosti Evropského roku mládeže a soudržnosti.

Druhý z řečníků, Radim Sršeň, pak v reakci na dotazy studentů hovořil o nutnosti zdůrazňovat význam evropských peněz i hodnot od spodních pater a na regionálních úrovni, protože „regionální politik dokáže nejlépe reagovat na regionální problémy“. Společně pak účastníci dialogu apelovali na větší proaktivitu, zájem a vtažení mladých lidí do debaty o evropských záležitostech. Při té příležitosti byli studenti osloveni – nikoliv jen řečnicky – k osobní účasti na Konferenci o budoucnosti Evropy, která bude 9. května završena ve Štrasburku obdobným dialogem, jakým byl ten brněnský, na téma zapojení mládeže a mladých lidí do demokratického života.

Hlavní novinky