Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita udělila dva čestné doktoráty

Profesor bezpečnostního inženýrství Ross J. Anderson a fyzik, konstruktér a vývojář techniky v oblasti elektronové mikroskopie Ondřej Křivánek získali čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa Masarykovy univerzity.

Slavnostní předání čestných doktorátů v aule na Právnické fakultě MU.

Po bok nositelů čestné vědecké hodnosti Masarykovy univerzity se ve čtvrtek 21. dubna v aule na právnické fakultě zařadili dva mezinárodně uznávaní vědci a odborníci ve svém oboru.

Ross J. Anderson se zabývá bezpečnostním inženýrstvím, bezpečnostní ekonomií, kryptografií a technologickou politikou. Působí v počítačových laboratořích na Univerzitě v Cambridge a univerzitě Edinburgh a je členem Churchillovy koleje. Čestný doktorát není jen oceněním jeho profesionality a vědeckých výsledků, ale také uznáním za rozvoj spolupráce s Masarykovou univerzitou, především s fakultou informatiky. S jejími vědci spolupracuje od roku 1996. „Od té doby byli na univerzitě v Cambridge tři vědci naší fakulty v rámci postdoktorského výzkumného pobytu nebo tvůrčího volna. Mnoho doktorských studentů také mělo možnost navštívit bezpečnostní skupinu počítačové laboratoře Univerzity v Cambridge nebo se zúčastnit workshopu o bezpečnostních protokolech. Také workshopy pořádané mimo domovskou univerzitu v Cambridge se již dvakrát konaly v Brně za osobní účasti profesora Andersona, který zde prezentoval své nejnovější vědecké poznatky,“ uvedl k ocenění děkan Fakulty informatiky MU Jiří Zlatuška.

Ross J. Anderson získal čestný doktorát MU.

Ve svém proslovu Ross J. Anderson poznamenal, že úspěšný výzkum vždy vychází ze skutečných problémů. Popsal oblasti, kterými se ve své vědecké práci v průběhu let zabýval: od projektu elektrifikace milionů domácností v Jižní Africe za využití kryptografie, přes projekt zabezpečení platebních systémů ve Velké Británii k zjišťování příčin bezpečnostních selhání v komplexních systémech reálného světa. „Mým posláním se stal vývoj bezpečnostního inženýrství jako disciplíny. Jak technologie mění náš svět, my akademici budeme muset vyvinout mnoho nových disciplín, abychom si s tím poradili. Nejvýrazněji se to projeví v přírodních vědách a inženýrství, ale velké změny prostoupí i do dalších oblastí. Pojďme proto i v akademické sféře hledat skutečné problémy a pak stavět týmy, které jsou potřeba k jejich řešení,“ vyzval Ross J. Anderson.

Světově uznávaný fyzik, konstruktér přístrojů a vývojář techniky, který dosáhl zásadního pokroku v oblasti elektronové mikroskopie a jejího přístrojového vybavení, Ondřej Křivánek je v zahraničí označován za mikroskopického mága - microscopy vizard. Narodil se v Praze, vystudoval univerzitu v Leedsu a na univerzitě v Cambridge získal doktorský titul v oboru elektronové mikroskopie. V současnosti žije v USA a působí jako prezident americké společnosti Nion, která vyrábí elektronové mikroskopy. V roce 2020 získal prestižní vědeckou Kavliho cenu v oblasti nanověd. „Ondřej Křivánek je vědecký vizionář, jehož úspěchy jsou zdrojem inspirace pro celou Masarykovu univerzitu i pro jedno z klíčových světových center elektronové mikroskopie – Brno,“ uvedl ředitel CEITEC MU Jiří Nantl.

Ondřej Křivánek obdržel čestný doktorát MU.

Ondřej Křivánek při slavnostním obřadu poděkoval své rodině za podporu v jeho vědeckém životě a zdůraznil tři věci: to, že skromné finanční prostředky nemusí omezovat lidskou kreativitu, že dokázal jít naproti příležitostem a že měl možnost spolupracovat s neuvěřitelně nadanými a ochotnými kolegy a přáteli. „Studenti a mladí lidé na počátku kariéry samozřejmě vědí, že postavit se na ramena velikánů je skvělý způsob, jak vykročit vpřed. Přesto bych je rád povzbudil, aby se více vydávali do světa, při objevování vlastních obrů byli vynalézaví a po návratu domů realizovali vlastní vizi. Pokud se jim to při práci na Masarykově univerzitě podaří, budou mít zaručené velké úspěchy a mezinárodní věhlas univerzity dál poroste,“ uvedl Ondřej Křivánek a poděkoval za poctu, které se mu udělením čestného doktorátu dostalo.

Hlavní novinky