Přejít na hlavní obsah

Ředitel Petr Pokorný: Rozšíření CERPEKu je pro mě výzvou

Centrum rozvoje pedagogických kompetencí MU (CERPEK) prochází zásadní změnou. Stávající nabídka rozvoje pedagogických kompetencí vysokoškolských pedagogů bude nově podstatně rozšířena na rozvoj a vzdělávání všech zaměstnanců univerzity.

Petr Pokorný, ředitel CERPEK - Centra rozvoje kompetencí.

S novým posláním přichází v CERPEKu i změna ve vedení. Od prvního dubna jej vede Petr Pokorný, který posledních šest let působil jako ředitel Odboru pro personální řízení RMU.

Masarykova univerzita ve Strategickém záměru na roky 2021 – 2028 uvádí, že jedním z hlavních pilířů je personální politika a rozvoj zaměstnanců. „Aby Masarykova univerzita obsáhla širší oblast rozvoje a vzdělávání zaměstnanců a splnila plány strategického záměru, bude CERPEK nově pokračovat jako CERPEK/Centrum rozvoje kompetencí. Touto změnou MU deklaruje, že bude podporovat rozvoj všech zaměstnanců, nejen těch akademických a zároveň již nepůjde jen o rozvoj pedagogických kompetencí, ale i dalších  – manažerských, osobnostních, organizačních, digitálních,“ vysvětluje na úvod v rozhovoru pro Magazín M ředitel Petr Pokorný, který v nové pozici uplatní své dlouholeté zkušenosti z personalistiky.

Čím tedy bude CERPEK nyní?
Rozšíříme jeho činnost a zaměření. Jeho práce už bude nejen o tom, jak naučit učitele učit, tedy o vzdělávání akademiků, ale nabídka bude směrována i na rozvoj a vzdělávání ostatních zaměstnanců Masarykovy univerzity. Ve své práci bude pokračovat stávající tým CERPEKu, připojí se k němu i aktivity vybudované a dosud nabízené Odborem pro personální řízení RMU, a společně budou dále rozvíjet všechny stávající aktivity – dlouhodobé programy, workshopy, semináře, mentoring, poradenství. Základem bude úzká spolupráce s fakultami a dalšími součástmi, stejně jako dalšími odbory Rektorátu. Budeme pravidelně zjišťovat potřeby zaměstnanců a nabízet programy a aktivity šité na míru.

Na co v řízení CERPEKu budete navazovat?
Na dosavadní práci Jeffreyho Vanderziela a jeho týmu. Chtěl bych Jeffovi a všem kolegyním a kolegům, odborným pracovníkům a lektorům, poděkovat za dosavadní velmi úspěšnou práci. Tým bude pokračovat. Všechno podstatné v nabídce zachováme a budeme dále doplňovat. V každém semestru budeme přinášet množství  aktivit – vlajkovou lodí je Dílna rozvoje pedagogických kompetencí, široká nabídka kurzů, workshopů, konzultací, mentoringu. Obdobně budeme navazovat i na programy a WS, které vznikaly pod vedením Andrey Drlé v oblasti manažerských a osobnostních kompetencí.  Dnes již zavedené a oblíbené vícedenní kurzy pro začínající a pokročilé manažery právě doplňujeme i Talent akademií. K tomu nabízíme desítky jednotlivých workshopů a kurzů. Jen v loňském roce prošlo všemi výše uvedenými aktivitami přes tisíc zaměstnanců MU.  CERPEK/ Centrum rozvoje kompetencí má rozhodně na čem stavět. Mojí vizí je propojit pedagogické, manažerské a osobnostní kompetence, a dosáhnout toho, aby měl každý akademik na začátku kariéry podporu v tom jak učit, jak vést lidi a jak poznat a rozvíjet sám sebe. U neakademických zaměstnanců je to samozřejmě podobné, s výjimkou toho učení.

Co nejzajímavějšího chcete nabídnout jednotlivým cílovým skupinám zaměstnanců?
Naší nejdůležitější a největší cílovou skupinou jsou začínající akademici a začínající vedoucí pracovníci, a to nejen na akademických postech, ale také na ostatních - administrativních pozicích. To, co chceme nabízet, bych neoznačil slovem zajímavé, ale potřebné. V nabídce chceme vycházet z konkrétních potřeb, informace o těchto potřebách získáme především, ale ne jenom, na základě výstupů z hodnocení zaměstnanců. A jsme zpět u dobře fungující personalistiky. Hodnocení zaměstnanců a jejich rozvoj je jedna z oblastí, která se za mého působení v pozici ředitele, posunula a zkvalitnila.

Takže v mnoha oblastech navážete na svoji práci ředitele Odboru pro personální řízení?
Ano. Masarykova univerzita udělala v posledních letech v personalistice a práci s lidmi velký skok. Z převážně administrativní role přešla do skutečné podpory práce s lidmi, stala se strategičtější a nabrala na důležitosti. Personalisté se nyní věnují všem činnostem, které do moderní personalistiky patří. Velmi nám v tom pomohlo i rozhodnutí, že univerzita, prostřednictvím všech fakult a obou VŠ ústavů, úspěšně usilovala o získání ocenění HR Award.  Ziskem HR Award pak nabyla na významu také oblast rozvoje vzdělávání zaměstnanců v manažerských dovednostech.  A jsme opět u CERPEKu.

Jak se informace o tom, co CERPEK nově nabízí, dostanou k zaměstnancům?
Máme webové stránky, kde se zájemci o našich aktivitách dozvědí podrobnosti. Ale asi nejdůležitější je spolupráce s fakultami, na každé z nich máme koordinátory z řad personalistů a manažerů vzdělávání, což jsou pro nás důležité osoby v rozšiřování informací o nabídce CERPEK. Aktivně pracuje Rada CERPEKu, tvořená akademickými zástupci fakult, která naši činnost také významně ovlivňuje. Snažíme se k informovanosti využívat i poradu prorektora pro personální a akademické záležitosti Jiřího Hanuše, porady tajemníků vedené kvestorkou Martou Valešovou. Velmi rádi budeme spolupracovat samozřejmě také s Oddělením komunikace MU, protože právě kanály, které spravují - portál pro zaměstnance, Newsletter nebo sociální sítě - jsou pro nás ve sdílení informací velmi důležité.

Čím je pro vás osobně nový CERPEK?
Vrátím se ještě k personalistice. V této oblasti se nyní vše, co se mně a mému týmu za uplynulých šest podařilo strategicky prosadit, postupně implementuje do praxe, do běžného života. Stává se to běžnými činnostmi. Mě ale v profesním životě nejvíce naplňují nové úkoly a výzvy. Rozšíření CERPEKu pro mě právě takovou výzvou je.

Hlavní novinky