Přejít na hlavní obsah

Rektor MU vystoupil na konferenci Evropské univerzitní asociace

Minulý týden se v Budapešti konala výroční konference Evropské univerzitní asociace (EUA). Zúčastnili se jí rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš a prorektor pro internacionalizaci Břetislav Dančák.

Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Hlavním tématem konference byla diskuse o současných hodnotách evropských univerzit, jako jsou akademická svoboda, autonomie, otevřenost, svoboda myšlení a bádání nebo podpora akademické integrity. Prostřednictvím zasedání různých formátů, včetně zapojení publika, bylo na konferenci debatováno, jaká opatření mohou univerzity přijmout, aby byly tyto hodnoty správně pochopeny a realizovány.

„Bylo mi velkou ctí, že jsem mohl být jedním z dvanácti řečníků před rektory řady prestižních evropských univerzit a mohl jim touto cestou představit poslání a vizi Masarykovy univerzity a zejména to, jak se nám je daří naplňovat. Naše univerzita je nepochybně inspirativním společenstvím naplňujícím principy společenské odpovědnosti a přispívající k řešení Cílů udržitelného rozvoje, což jsem mohl demonstrovat na konkrétních příkladech,“ uvedl rektor MU Martin Bareš, který na konferenci vystoupil se svým příspěvkem na téma Pandemie jako příležitost k revizi univerzitních hodnot.

Bareš během svého vystoupení popsal, jak během pandemie na MU probíhala příprava strategického plánu, jaké jsou univerzitní hodnoty a jak se odráží v poslání a vizi univerzity i v profilu absolventa. Součástí jeho přednášky bylo jako příklad dobré praxe představení dobrovolnického centra MUNI POMÁHÁ, které vzniklo v březnu 2020 v reakci na epidemii koronaviru, a které v současné době v souvislosti se situací na Ukrajině organizuje pomoc pro ukrajinské studenty, akademiky i jejich rodiny.

„V době mého mandátu řešíme neustálé těžkosti, s jakými se do té doby nikdo z nás nesetkal, ať už v souvislostech s koronavirem či válkou na Ukrajině. Na Masarykově univerzitě jsme brzy pochopili, že dobrovolnictví není jen způsobem, jak pomáhat druhým, nýbrž také nástrojem seberozvoje. Jsem hrdý, že se naši dobrovolníci zapojují do poskytování psychologické pomoci, zařizují tlumočení, překlady, hlídání a organizování volnočasových aktivit dětí, že se zapojují do pomoci poskytnutí věcných prostředků v rámci sbírek, přispívají finančně. Jako univerzita rovněž poskytujeme jazykové kurzy češtiny pro uprchlíky, přijímáme studenty z Ukrajiny a zaměstnáváme akademické i neakademické pracovníky, kteří prchají před válkou. Na mezinárodním fóru byly tyto naše snahy a zejména míra nasazení s velkým uznáním oceněny,“ dodal rektor Martin Bareš.

Na výroční konferenci EUA v Budapešti rektor představil také projekt s očekávaným silným dopadem do společnosti MUNI BioPharma Hub. Tento projekt byl v září 2021 schválen v rámci Národního plánu obnovy ČR a měl by být propojen s evropskými i národními strategiemi.

„Jde o vytvoření Národního Hubu prostřednictvím integrace farmaceutické fakulty do výzkumné infrastruktury. MUNI BioPharma Hub bude těžit z vědeckých poznatků medicíny, biotechnologií, IT, jakož i ze sociálních a ekonomických disciplín řešících problémy, jakou jsou demografické změny či pandemické hrozby. Bude se opírat o spolupráci s průmyslem a veřejnou správou s využitím moderních výzkumných infrastruktur ve formě klastrů v oblastech, jako jsou např. virologie, umělá inteligence či biotechnologie. Na základě pochopení interakcí mezi lidmi a životním prostředím by měl přispívat k efektivitě zdravotní péče i celého systému tím, že vyvine např. nástroje pro včasnou diagnostiku a prevenci. Jsem velmi rád, že jsem mohl tyto naše strategické plány představit i na tak významném mezinárodním fóru, jako je EUA výroční konference, kde vzbudily zjevný zájem diskutujícího publika,“ uzavřel rektor svou rekapitulaci a dojmy z konference.

Hlavní novinky