Přejít na hlavní obsah

Stanovisko rektora Masarykovy univerzity k problematice sexuálního obtěžování

Masarykova univerzita zveřejňuje stanovisko rektora Martina Bareše. 

Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš

Masarykova univerzita jako akademická instituce si zakládá na vysoké úrovni mezilidských vztahů a na maximální otevřenosti komunikace. Vytváření důstojného, bezpečného, inspirujícího a motivujícího prostředí pro všechny studentky, studenty, zaměstnankyně a zaměstnance proto považujeme za samozřejmé. S tím souvisí naše kontinuální úsilí o posilování kultury vzájemného respektu, jehož součástí je také prevence v oblasti sexuálního obtěžování, nátlaku, nežádoucí pozornosti, nevhodných komentářů či uplatňování genderových stereotypů.

Na Masarykově univerzitě nejsou a nebudou tolerovány jakékoliv formy sexuálního či genderově podmíněného obtěžování, nátlaku či násilí. Od všech je očekáváno, že se k sobě budou chovat s ohleduplností a úctou a že budou vzájemně respektovat svá práva. 

Na Masarykově univerzitě je k dispozici veřejně dostupný komplexní informační materiál, který se týká problematiky nevhodného sexuálního chování a který má sloužit k prevenci před podobným jednáním. Tento manuál, na jehož tvorbě se podíleli a podílejí respektovaní profesionálové s mnohaletými zkušenostmi v dané oblasti, zahrnuje definice nevhodného chování, včetně doporučení, jak v takové chvíli reagovat. Součástí manuálu je i jasně popsaný mechanismus následného řešení problematických situací. 

Uvedený materiál je jedním z dokladů toho, že na Masarykově univerzitě netolerujeme   nevhodné sexuální chování a že jako instituce pamatujeme jak na adekvátní preventivní opatření, tak na eventuální uplatnění příslušných sankcí v případě zjištění nevhodného chování – a to včetně možností ukončení pracovně-právního poměru, či bezpodmínečného vyloučení ze studia. Stejné kroky pak mohou být uplatněny také v případě cíleného falešného obvinění ze sexuálního obtěžování. 

Martin Bareš
rektor Masarykovy univerzity

Hlavní novinky