Přejít na hlavní obsah

MU přijala více než 800 přihlášek od ukrajinských studentů

Na konci května bylo uzavřeno přijímání přihlášek do výjimečného přijímacího řízení pro ukrajinské studenty v nouzi. Masarykova univerzita přijala 816 přihlášek.

Nejvyšší počet přihlášek ukrajinských studentů zaznamenala Ekonomicko-správní fakulta MU.

Masarykova univerzita vypsala pro ukrajinské občany se statutem „uprchlíka“ v souladu se zákonem č. 67/2022 Sb., tzv. Lex Ukrajina v oblasti školství, speciální běh přijímacího řízení, jehož parametry a podmínky pro přijetí schválily akademické senáty jednotlivých fakult. „V souladu s těmito podmínkami následně přijímací komise vyberou úspěšné uchazeče, typicky na základě vyhodnocení přijímací zkoušky, pohovoru nebo dodaných esejů, a nabídnou jim možnost zápisu do jednotlivých studijních programů. Podle zmíněného zákona mohli tito uchazeči nahradit absentující doklady jako je maturitní vysvědčení nebo výpis o obsahu předchozího studia v případě potřeby čestným prohlášením,“ vysvětlil prorektor pro vzdělávání a kvalitu MU Michal Bulant.

Studenti jsou v tomto speciálním běhu přijímáni nad rámec kapacitních limitů deklarovaných v obvyklém přijímacím řízení. „Tímto speciálním přijímacím řízením proto nebudou nijak omezeny počty běžně přijímaných studentů,“ zdůraznil Bulant. „Masarykova univerzita očekává v této souvislosti nárůst počtu svých studentů o maximálně jedno až dvě procenta, což jako finančně stabilní instituce zvládne v rámci svého standardního rozpočtu. Ten je navíc doplněn státními a evropskými prostředky určenými především na intenzivní výuku českého jazyka studentů z Ukrajiny,“ dodal.

Nejvyšší počet přihlášek zaznamenala Ekonomicko-správní fakulta MU, o kterou projevilo zájem 194 ukrajinských studentů. Za ní se v počtu podaných přihlášek umístily fakulta informatiky (153), filozofická fakulta (120), fakulta sociálních studií (112), lékařská fakulta (75), pedagogická fakulta (48), právnická fakulta (43), přírodovědecká fakulta (35), fakulta sportovních studií (25) a farmaceutická fakulta (11).

Celkem přijala MU 816 přihlášek, celkový počet uchazečů o studium je ale nižší, někteří ukrajinští studenti si totiž v souladu s pravidly přijímacího řízení podali víc přihlášek na různé fakulty MU. 

Hlavní novinky